logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2013 - DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Türkiye’de sosyal güvenliğin başlangıcı olarak da kabul edilen yardımlaşma sandığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Orta sandığı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İşyeri güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tozlardan kaynaklanan meslek hastalıklarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Slikozis
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesinde tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Stres
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcuyla ilgili düzenlemeler yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Medeni Kanun
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin işverene yüklediği gözetme borcu içinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" İşçinin sadakatini artırmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin yükümlülüklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı oluşturmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işyeri örgütlenmesi kapsamında yapılması gerekenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" İş güvenliği konusunda uzman hukukçu çalıştırmak
Soru Açıklaması
9.
 Destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir hayat seviyesinin yakalanmayacak olması yeterlidir.
Soru Açıklaması
10.
İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücünün sürekli kaybedilmesi halinde, maddi zarar hesaplanırken kaza anı ile maddi tazminat davasının hüküm tarihi arasında geçen süreye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İşlemiş zarar dönemi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2013 - DÖNEM SONU)
11.
Maddi zararın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 
Doğru Cevap: "B" Bakım gücü
Soru Açıklaması
12.
 Sağlık koruma bandı konulması aşağıdakilerden hangisi için zorunludur? 
Doğru Cevap: "B" Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisinde iş kazaları sonrasında yapılan soruşturmaları düzenleyen hükümler yer almaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Ceza Muhakemesi Kanununda
Soru Açıklaması
14.
 İşletme belgesinin kesinleşmesi için işletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişleri tarafından en geç ne kadar süre içinde teftiş edilir?
Doğru Cevap: "D" 3 ay
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Risk analizi
Soru Açıklaması
16.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim alacağı konulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Temel savunma teknikleri
Soru Açıklaması
17.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun sorumluluklarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Mesleki tekniklere ve çalışma yöntemlerine ilişkin öğrendiklerini gizli tutmak
Soru Açıklaması
18.
Ulusal politikayı ve programları uygulamak için görev yapan hukuki, yönetsel, örgütsel, bilimsel ve teknik altyapılar ve aralarındaki ilişkiler bütününe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel uygulama araçlarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Sözleşme
Soru Açıklaması
20.
Çerçeve Direktife göre işveren aşağıdaki hangi konuda işçilere danışmakla yükümlü değildir?
Doğru Cevap: "A" İşyerine yeni işçi alınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - 2. SINIF - ADALET - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS