logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2013 - ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Osmanlı İmparatorluğu’nda dini esaslara bağlı olarak faaliyette bulunan meslek örgütü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Esnaf zaviyeleri
Soru Açıklaması
2.
Çalışanların sağlığı ile yapılan iş arasındaki ilişkiyi ilk olarak inceleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Heredot
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası değildir? 
Doğru Cevap: "C" İşçinin servis aracından indikten sonra yürüyerek evine giderken kaza geçirmesi sonucunda yaralanması
Soru Açıklaması
4.
 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 2 gün-25 yıl
Soru Açıklaması
5.
Maadin Nizamnamesi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Madenlerde zorla çalıştırma sistemini devam ettirmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan kimyasallar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Tozlar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi fizik ve mekanik çevre koşullarına bağlı olarak makinelerin yol açtığı kaza nedenlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Makinelerin koruyucularının olmaması
Soru Açıklaması
8.
Yapılan işe ve iş ortamına uyum ile iş kazaları arasındaki ilişki incelendiğinde iş kazaları çoğunlukla çalışma süresinin hangi döneminde meydana gelmektedir? 
Doğru Cevap: "A" İlk saatinde
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatli çalışma süresi içinde iş kazası nedeniyle kaybolan işgünü sayısını ifade eder? 
Doğru Cevap: "D" Kaza ağırlık oranı
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının meydana gelmesinde tehlikeli davranışlara yol açan kişisel özelliklerden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Yorgunluk
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2013 - ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda karşılaşılan sorunlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İlgili kurum ve kuruluşların az sayıda olmasından kaynaklanan sorunlar
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1982 Anayasası ile belirlenen sosyal devletin amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Sosyal güvenliği doğrudan sağlayamasa bile devlet güvencesi altında gerçekleştirilmesini sağlamak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kuruluşlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Valilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’na göre, işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı davranmasının hukuki sonuçlarından biridir? 

 
Doğru Cevap: "E" İş sözleşmesinin geçersizliği
Soru Açıklaması
15.
İşverenler, iş kazalarını meydana geldikten sonra ne kadar zaman içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır? 
Doğru Cevap: "B" 3 işgünü içinde
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi akdi (sözleşmeden doğan) sorumluluğun şartlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Borcun yerine getirilmesinin haklı bir nedene dayanması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tehlike sorumluluğunun düzenlendiği kanunlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Soru Açıklaması
18.
Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşmeden doğan sorumlulukta zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
19.
Haksız fiil sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini borcunun doğabilmesi için haksız fiil ile zarar arasında bulunması gereken neden sonuç ilişkisine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İlliyet bağı
Soru Açıklaması
20.
Sorumluluk hukukunda ihmal nasıl tanımlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Hukuka aykırı sonucu istememekle beraber onu önlemek için gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ - 1. SINIF - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS