İş Sağlığı ve Güvenliği – Çalışma Testi (4)

İş Sağlığı ve Güvenliği – Çalışma Testi (4)

1- Aşağıdakilerden hangisi iyonize radyasyona örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

2- Ağır bir işte çalışan 18-60 yaş arası erkek bir işçinin günlük alması gereken enerji miktarı ne kadardır? (kkal/gün)

Doğru! Yanlış!

3- Aşağıdakilerden hangileri iş kazaları ve meslek hastalıklarının işverenler açısından dolaylı maliyetlerindendir?

Doğru! Yanlış!

4- Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5- Aşağıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin önem kazanmasındaki teknik zorunluluklardandır?

Doğru! Yanlış!

6- Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin önem kazanmasındaki sosyal zorunluluklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7- İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel anlamdaki ilk gelişmeler -------- ortaya çıkmakla birlikte konunun gelişimi -------- olmuştur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

8- Aşağıdakilerden hangileri Bernardino Ramazzini tarafından gerçekleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9- Tehlikeli davranışlara yol açan kişisel faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10- Aşağıdakilerden hangileri iş kazalarının önlenmesinde sendikalara düşen görevlerdendir?

Doğru! Yanlış!

11- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve genel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az -------- dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadırlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

12- Hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucun önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre m. 4/1-a kapsamında sigortalı olanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren ne kadar süre içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekir?

Doğru! Yanlış!

14- Gayrısıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek aşağıdakilerden hangisinin görev alanına girmektedir?

Doğru! Yanlış!

15- Aşağıdakilerden hangilerinin işyerinde tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

16- “Motorlu araç işletenin sorumluluğu” aşağıdaki hangi sorumluluk esasına dayanır?

Doğru! Yanlış!

17- Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler?

Doğru! Yanlış!

18- Aşağıdakilerden hangisi akdi sorumluluğa bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

19- Aşağıdakilerden hangilerinde asıl işveren ve alt işveren birlikte sorumludur?

Doğru! Yanlış!

20- Adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - İş Sağlığı ve Güvenliği – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: