İş Sağlığı ve Güvenliği – Çalışma Testi (4)

İş Sağlığı ve Güvenliği – Çalışma Testi (4)

1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinden olan insana bağlı nedenler kapsamında tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. İş kazasına uğrayanlara tazminat ödenmesi ilk olarak 1885 yılında hangi ülkede uygulanmaya başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Belirli bir dönemde, bir milyon insan-saatlik çalışma süresi içinde meydana gelen ve bir günden fazla işgöremezlikle sonuçlanan kaza sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları işyerlerinde hangi kadroda çalışabilirler?

Doğru! Yanlış!

6. Bilinen mevcut olaylara dayanarak bilinmeyen bir olayın varlığının kanun tarafından farz edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucun önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. İşverenler en az ------- çalışanın bulunduğu ve ------- aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluştururlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

9. İşveren işyerinde meydana gelen iş kazasını ne kadar zaman içinde o yer yetkili kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi maddi zararın belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından ne kadar süre içinde kontrol edilmelidir?

Doğru! Yanlış!

12. Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde, destek veren ve destek alan arasında bir kerelik gerçekleşen yardımın destek ilişkisi yaratmaması zararın belirlenmesinde başvurulan hangi unsur ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

13. Mevzuatın yetki verdiği durumlarda idarenin, herhangi bir yargı kararına dayanmadan, doğrudan doğruya idari bir işlemle idare hukukuna özgü usullerle kamu yararını korumak amacıyla verdiği cezalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi işçinin kaza olmasaydı kaza anından tazminata esas alınan bilirkişi raporu tarihine kadar çalışarak elde edeceği ücrettir?

Doğru! Yanlış!

15. Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken personel sayısı ve niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmeyle aynı numarayı taşıyan, aynı nitelikte, sözleşmeyi tamamlayan ve onaylayan ülkeyi bağlayan temel uygulama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Yukarıda belirtilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sözleşmeleri ve sözleşmelerin dahil olduğu gruplar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak çalışan temsilcisi olabilme şartlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Avrupa Birliği’nde Avrupa Tek Senedi onaylanıncaya kadar iş sağlığı ve güvenliği alanı aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmekteydi?

Doğru! Yanlış!

20. İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, yukarıdaki konulardan hangileri ile ilgili eğitim alırlar?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - İş Sağlığı ve Güvenliği - Yaz Okulu
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: