İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet – Çalışma Testi (6)

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet – Çalışma Testi (6)

1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcılığını devletten alan hukuktur?

Doğru! Yanlış!

3. Tarihte bütün insanların doğal olarak eşit derecede hür ve bağımsız olduğunun ifade edildiği ilk insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Gözaltına alınan kişinin yargıç önüne çıkarılma hakkının tarihte ilk defa düzenlendiği metin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Fransız Devriminde toplumsal ve ekonomik tabakanın en altındaki kişilerden oluşan meclisin adına ne ad verilirdi?

Doğru! Yanlış!

6. Hindistan’da halkçı-eşitlikçi görüşleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Kaderci eğilimleri nedeniyle Roma İmparatorluğu’nun bütün dünyaya hükmetmeyi amaçlayan yayılmacı politikasını meşrulaştırmaya yarayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Jean Bodin’in egemenlik anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. İslam dünyasında halkın, meşruluğunu yitiren siyasal iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakkının olduğunu savunan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kapitalist sistemi sakıncalı olarak değerlendiren radikal bir sosyalizm yorumu geliştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre, olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bir negatif statü hakkıdır?

Doğru! Yanlış!

13. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre insan haklarının korunması yollarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. 1982 Anayasasına göre anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilme olanağı sağlayan yönteme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulmasındaki tarihsel etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Birleşmiş Milletlerin 1235 usulü bağlamında insan hakları ihlallerini incelemiş olduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ne zaman kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki haklardan hangisi Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile tanınan haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Çocuk Hakları Komitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: