İnsan Hakları Hukukuna Giriş – Çalışma Testi (5)

İnsan Hakları Hukukuna Giriş – Çalışma Testi (5)

1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gösterdiği temel özelliklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da insanlar arasında ayrım yapılmasına karşı çıkan ve bu nedenle bulunduğu toplumdaki kast sisteminin adaletsiz olduğunu savunan düşünürdür?

Doğru! Yanlış!

3. 1982 Anayasası’na göre gözaltına alınan kişiler toplu olarak işlenen suçlar hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in kurulmasındaki etkenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi InterAmerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımamıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu’nun görevlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı’nda tanınan haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin koruduğu hak ve özgürlüklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Anadili Türkçe olmayan bir sanığın, yargılandığı bir mahkemede tercüman talebi kabul edilmeden hüküm giymesi halinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin koruduğu haklardan hangisi ihlal edilmiş olur?

Doğru! Yanlış!

11. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ayrımcılık yasağı kaçıncı maddede düzenlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine göre evlenme ve aile kurma hakkı aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamaz?

Doğru! Yanlış!

13. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan özgürlükleri korumak öncelikle taraf devletlerin görevidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, üye devletler bu görevlerini yerine getirmediği zaman devreye girer.” ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

Doğru! Yanlış!

15. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre “potansiyel mağdur” kavramı, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

Doğru! Yanlış!

16. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kaç yılında kabul etmiştir?

Doğru! Yanlış!

17. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, hakkında en çok bireysel başvuru yapılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Türkiye için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan, işkence yasağı ihlali ile ilgili başvurular hangi yıllardan sonra önemli ölçüde azalmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları arasında yer alan, Ürper ve Diğerleri/Türkiye kararı aşağıdaki özgürlüklerden hangisine ilişkindir?

Doğru! Yanlış!

20. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin Salduz/Türkiye (27.11.2008) kararı, Türkiye’de hukuksal sürece hangi ilkeyi kazandırmıştır?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: