logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İNFAZ HUKUKU - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Cezanın aşağıdaki amaçlarından hangisi bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle toplumu suç işlemekten alıkoyar? 
Doğru Cevap: "D" Genel önleme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukun temel ilkelerinden biri değildir
Doğru Cevap: "A" Cezaların ağır olması
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi T.C.K.’da düzenleme altına alınmış ceza türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Adli para cezası
Soru Açıklaması
4.
Kanunda aksinin belirtilmediği hallerde süreli hapis cezasının üst sınırı en fazla kaç yıldır? 
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Rehberlik uzmanı
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi yeniden topluma kazandırmada insanların, devletin yardımı olmaksızın kendilerini kontrol etme imkânlarının olmadığı varsayımından hareket eden model görüştür? 
Doğru Cevap: "C" Tıbbi model
Soru Açıklaması
7.
Hükümlünün bireysel varlığını sürdürebilmesi için ona sosyal, psikolojik ve kültürel destek sağlanmasına ve infaz rejimin bu anlayışa göre tespitine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" İyileştirme
Soru Açıklaması
8.
 Tutuklu ve hükümlülerin duruşma, savcılık soruşturması, hastalık veya sınav gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumundan çıkarılması ve görev bitiminde infaz kurumuna geri getirilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Sevk
Soru Açıklaması
9.
İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hakkında yalnızca disiplin işlemi yapılır.
Soru Açıklaması
10.
Hükümlünün hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerden dolayı başka bir infaz kurumuna nakline aşağıdakilerden hangisi karar verir? 

 
Doğru Cevap: "A" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İNFAZ HUKUKU - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisinin cezası doğrudan açık ceza infaz kurumunda yerine getirilebilir? 
Doğru Cevap: "C" İlk kez suç işlemiş ve iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
Soru Açıklaması
12.
Gebe olan kadın hükümlünün cezası çocuk ölmüş olursa, doğumdan itibaren ne kadar süre sonra infaz olunur? 
Doğru Cevap: "B" 2 ay
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumu personelinin yükümlülüklerinden biri değildir
Doğru Cevap: "A" Yeni işlenen bir suçu saklama yükümlülüğü
Soru Açıklaması
14.
 Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kural olarak cezanın infazına başlandığı tarihte hangi yaş grubunda yer alan hükümlüler kalır? 

 
Doğru Cevap: "D" On sekiz yaşını bitirmiş olup, yirmi bir yaşını doldurmamış olanlar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tutuklu hakkında uygulanabilecek kısıtlayıcı önlemlerden biri değildir
Doğru Cevap: "E" Hücre cezasına çarptırılması
Soru Açıklaması
16.
Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için yeni suçun, önceden işlenen suçtan dolayı verilen beş yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren en fazla kaç yıl içinde işlenmesi gerekir? 
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, hakkında adli kontrol kararı verilen şüphelinin tabi tutulacağı yükümlülüklerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Tedavi ve muayene tedbirlerine tabi tutmak
Soru Açıklaması
18.
İnfaz muhakemesi sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay dışındaki mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir? 
Doğru Cevap: "D" İtiraz
Soru Açıklaması
19.
 İnfaz hâkimliğine yapılacak şikâyetin süresi, ilgili işlem veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren kaç gündür
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
20.
Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Hastanede geçirilen süre cezadan indirilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS