logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İNFAZ HUKUKU - (2013 - BAHAR ARA)
1.
I. Disiplin cezalarında 

II. Koşullu salıvermede 

III. Ertelemede 

 

 

Yukarıdakilerin hangilerinde hükümlünün lehine olan kanunun uygulanması ilkesi geçerlidir? 
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Ortaçağ Avrupa’sında suç teşkil eden fiillerin belirlenmesinde en etkili faktör aşağıdakilerden hangisiydi?
Doğru Cevap: "E" Din kuralları
Soru Açıklaması
3.
İnfaz hukukunun tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine yönelik esasları gösteren hukuk dalıdır.
Soru Açıklaması
4.
İslam hukukunun kuralları dikkate alındığında, esas olarak hangi tür cezaya yer verildiği görülmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Bedene yönelik cezaya
Soru Açıklaması
5.
CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi cezanın amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Mağdurun intikam duygularını tatmin etmek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen hükümlere karşı kabul edilen olağanüstü kanun yollarından biridir? 
Doğru Cevap: "D" Kanun yararına bozma
Soru Açıklaması
7.
 Hükümlünün ceza infaz kurumuna tesliminde, kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ve infaz defteri numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarihi, ceza süresini, cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "D" Müddetname
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdaki hükümlerden hangisi infazın konusunu oluşturur? 
Doğru Cevap: "B" Mahkûmiyet
Soru Açıklaması
9.
CGTİHK’ya göre; cezanın infazını aşağıdakilerden hangisi izler ve denetler? 
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
10.
Kaynağını Hristiyanlıktan alan ve suç işleyen kişinin tanrı ile baş başa kalıp ondan özür dileyerek günahlarından kurtulması gerektiği esasına dayanan infaz sistemi, aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Pensilvanya Sistemi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İNFAZ HUKUKU - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Belirli bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup şeklinde yemek yemeyi durdurarak ve/veya sıvı almayarak aç kalma eylemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Açlık grevi
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine kaydedilecek olan hükümlüye ait bilgilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Dini ve mezhebi
Soru Açıklaması
13.
Avukatlık mesleğinin icrası kapsamında, avukat vekâletnamesiz olarak hükümlüyle en fazla kaç kez görüşebilir? 
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hükümlü numarasını oluşturur? 
Doğru Cevap: "C" Hükümlü defterindeki sıra numarası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Basın danışmanı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Mağdurun infazdan beklentisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Mağdurun intikam duygusunu tatmin edecek bir infaz rejimi sağlamak
Soru Açıklaması
18.
 İnfaz kurumlarında, dikenli teller, duvarlar ve elektronik izleme araçları ile sağlanmaya çalışılan güvenliğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Pasif güvenlik
Soru Açıklaması
19.
Yeniden topluma kazandırmada, insanların devletin yardımına ihtiyaçları olduğu ve kendilerini kontrol etmede başarısız oldukları varsayımından hareket eden model görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tıbbi model
Soru Açıklaması
20.
Hükümlünün bireysel varlığını sürdürmek anlamında ona sosyal, psikolojik ve kültürel bir destek sağlanması ve uygulanacak rejimin bu anlayışa göre belirlenmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İyileştirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS