Google Adsense Kodu

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri – Çalışma Testi (13)

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri – Çalışma Testi (13)

Soru 1- İlkyardımın ABC’sinde B harfinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Bebeklerde nabız ölçümü bedenin hangi atardamarı üzerinden yapılmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- İlkyardımcı karşısındaki yaralının iç kanama geçirdiğini tespit etmişse bu kişiye hangi pozisyonu vermelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmasında gözlenen durumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusunun bütünlüğünün bozulduğu ancak kırık uçlarının birbirinden ayrılmadığı kırık tipidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- İnsan bedeninin dayanabildiği ısı değerleri göz önüne alındığında çok yüksek beden ateşi değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Soğuğa maruziyet süresinin arttığı, hastada duyu kaybına yol açan, deride şişlik, ağrı ve içi su dolu büller oluşturan donma tipi aşağıdakilerden hangisi?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Üçüncü derece yanıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Göğüs bölgesinde ağrı, kalp spazmı ve diğer benzer durumlarda ilkyardımcı kişiye hangi pozisyonu vermelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin yerel belirtilerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdaki oluşumuna göre zehirlenme tiplerinden hangisi en sık rastlanılan zehirlenme türüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi yılan ısırmalarında yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi deniz canlıları sokmasında ilkyardımda yapılması gereken davranışlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdaki numaralardan hangisi zehir danışma hattıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi birinci öncelikli olan acil durumlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Araç içerisinde bulunan bir yaralıyı güvenli bir şekilde araçtan çıkarma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi sürükleme tekniklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- İlkyardım eğitimleri temel ve standart eğitim olmak üzere 2 kategoride ele alınmaktadır. Temel ilkyardım eğitimi için belirlenen asgari eğitim saati aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlik süresi kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Temel İlk Yardım Bilgisi - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: