logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Işık düzeyi, kaynak-hedef arasındaki fiziksel mesafe, ortamdaki insan sayısı gibi unsurlar referans çerçevesinin hangi düzeyi ile ilgilidir? 
Doğru Cevap: "B" İletişim ortamı
Soru Açıklaması
2.
Gerçek hayatta işaret ettiği nesne ile varoluşsal bir ilişki içinde olmayan, nesneyle uzlaşmalı, anlaşmalı ve kurallara bağlı bir ilişki içinde olan göstergelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Nedensiz göstergeler
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Biyolojik dil evresi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ekonomik gücünü artırmış olması
Soru Açıklaması
5.
Metrekare alan başına düşen insan sayısı neyi ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Yoğunluğu
Soru Açıklaması
6.
Kişiler arasında hiçbir sözel ifadenin olmadığı zamanlarda bile ileti akışının olması sözsüz iletişim kodlarının hangi özelliği ile açıklanır? 
Doğru Cevap: "C" İletişim yokluğunu olanaksız kılma
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Çelişme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme engellerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İleribildirim
Soru Açıklaması
9.
Grupta belirgin bir liderin olmadığı, bireylerden herhangi birinin iletişimi başlatabildiği ve üyelerinin birbirleriyle iletişim olanaklarının çok olduğu grup iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Dairesel model
Soru Açıklaması
10.
Altı aşamalı grup gelişim modeline grubun işleyiş sürecinin revize edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adalet arama ve kaliteyi sorgulama aşaması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
I. Üye sayısı azdır ve bireyler arasındaki ilişkiler süreklidir. 

II. Yardımlaşma, dayanışma ve sevgi bağları kuvvetlidir. 

III. İlişkiler, resmi ve yarar sağlamayı ön plana alan bir nitelik taşımaktadır.  

 

Yukarıdakilerden hangileri birincil grupların özelliklerindendir? 
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
12.
“Acta diurna” nedir?
Doğru Cevap: "A" Roma’da senato kararlarının, toplumsal olayların, gladyatör dövüşlerinin balmumu tabletlere yazılarak şehir meydanına asıldığı ilk gazetedir.
Soru Açıklaması
13.
İnternet kullanıcılarının anonim kalmasının bir avantaj olarak görüldüğü, suskun kalma ihtimali olan kitlenin sesi oldukları konusu aşağıdaki internet ile ilgili tartışma noktalarından hangisinde ifade edilir? 
Doğru Cevap: "B" İfade özgürlüğü
Soru Açıklaması
14.
 Gündem koyma ve saptama ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" McCombs ve Shaw
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Wiki ya da Web Günlüğü (Blog) ile iletişim kurarken uymamız gereken kurallardan biridir? 
Doğru Cevap: "E" İnternette bulunan telif hakları saklı fotoğrafları kullanmamak
Soru Açıklaması
16.
 İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüne ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Eşzamansız iletişim
Soru Açıklaması
17.
SIDE kuramı doğrultusunda çevrimiçi iletişimi incelemiş olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hiperkişisel
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin veya grupların taşıdığı kimlik özelliklerini yansıtma biçimlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ekolojik çeşitlilik biçimleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıklara sahip olan kişilerin yine kendilerine özgün davranışlarını yansıtan özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Bireysel yönelim
Soru Açıklaması
20.
Kültürün, bir perde gibi görev yaptığını ve bireyin dış dünyayı anlamlandırmasına, yorumlanmasına ve şekillendirmesine yardım ettiğini vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "A" Edward Hall
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS