logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim bağlamı türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ayrıştırıcı bağlam
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İletişim ortamı
Soru Açıklaması
3.
Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "A" Görüntüsel göstergeler
Soru Açıklaması
4.
Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü veya sözsüz tepki verme sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Geri bildirim
Soru Açıklaması
5.
Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Süreç
Soru Açıklaması
6.
Konuşmanın ilkel insanda da çocukta da çevresini denetim altına alma güdüsü ile rastgele görsel ve işitsel davranışlarla başladığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Toplumsal denetim
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çengel çeşitlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Adını söylemek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dilin temelini oluşturan faktörlerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Soyutlamak ve sınıflandırmak
Soru Açıklaması
9.
Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Enformasyon
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ekonomik gücünü artırmış olması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Kişilerin arzu ettikleri mahremiyet düzeyine ulaşamadıkları ya da istenilenden fazla sosyal ilişkinin olduğu durum şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kalabalık
Soru Açıklaması
12.
Amerikan İşaret Dili için geliştirilen alfabe aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Tamamlama ve sonuçlanma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve sözsüz iletişimin karşılaştırılma boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal açıdan yaygın olma ya da yaygın olmama
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Fiziksel faktörler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
Soru Açıklaması
17.
Bireylerarası iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Uzaktan ve resmi ilişkilerde daha aktiftir.
Soru Açıklaması
18.
Bir kişinin kulağına bir şey fısıldamak için yaklaşıldığında aşağıdaki alanlardan hangisine girilmiş olunur? 
Doğru Cevap: "B" Özel alan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
20.
 Dil ve diyalekt farklılıkları, karmaşık terimler ve jargon kullanılması gürültü türlerinden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "B" Anlamsal gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER ANATOMİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS