logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü değildir?
Doğru Cevap: "A" Biyolojik
Soru Açıklaması
2.
İletişimin her düzeyinde temel olan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ortaklaşma ve paylaşma
Soru Açıklaması
3.
 Konuşmanın kapanışında, dinleyicilere şimdi onlardan yapılması istenenin ne olduğunun söylenmesi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle ilgilidir? 
Doğru Cevap: "B" Eyleme çağırmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Uyum
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi ses kodlarının iletişimsel işlevlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" İzlenim yönetimi işlevi
Soru Açıklaması
6.
Sözsüz iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Objektiftir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin sözel iletişim ile ilgili becerilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dahil olmak
Soru Açıklaması
8.
Birbirini seven iki insandan biri diğerine “seni seviyorum” derken güzel bir ses tonu ve duygularını pozitif bir biçimde yansıtan bir yüz ifadesi kullanıyorsa, burada bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından hangisi görülür? 

 
Doğru Cevap: "B" Tamamlama
Soru Açıklaması
9.
Caple’ın grup gelişim modeline göre bireyler arası ilişkilerin güçlendiği, grup içi rol ve statülerin belirginleştiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Başarı aşaması
Soru Açıklaması
10.
 Altı aşamalı grup gelişim modeline göre gruba sessizliğin hakim olduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Dahil olma, grup sınırlarını belirleme ve bağımlılık aşaması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
I. Dahil edilme ihtiyacı 

II. Kontrol ihtiyacı 

III. Sevgi ve şefkat ihtiyacı 

 

Yukarıdakilerden hangisi Schutz’un tanımladığı bireyin bir gruba dahil olma isteğinin altında yatan psikolojik ihtiyaçlardandır? 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin doğasında bulunan öğelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kitle iletişim kuruluşların kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olması
Soru Açıklaması
13.
“Amerika’da Demokrasi” adlı kitabında kitle kavramını ilk kez ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Alexis de Tocqueville
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Birbirini tanıyan insanlardan oluşma
Soru Açıklaması
15.
 İletişim sürecindeki kaynak ve alıcının aynı anda mevcut olmasını gerektiren çevrimiçi iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Eşzamanlı iletişim
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki kuşaklardan hangisi çevrimiçi iletişime uyum sağlamak zorunda kalmamıştır? 
Doğru Cevap: "A" Z Kuşağı
Soru Açıklaması
17.
ePosta adreslerindeki @ işaretinden önce gelen bilgi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Alıcının eposta kutusu adı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimde Geert Hofstede’nin kültürel dünya görüşlerini sınıflaması içinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Duygusal paylaşım
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası uyumlanma sürecinin niteliğini belirleyen iletişime ilişkin bileşenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Bireyin psikolojik özellikleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ve kültürlerarası iletişim açısından ortaya çıkan temel kavramlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Farklı hedef merkezleri arası iletişim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 1. SINIF - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS