logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Oluk
Soru Açıklaması
2.
Kalem denildiğinde aklımıza nesne olarak kalem gelmesi aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "E" Nedensiz
Soru Açıklaması
3.
Duygu ve düşünceleri algılanabilecek bir fiziksel biçimde kodlayarak kişilerde davranış değişikliği yaratmak için yönlendirmeye çalışan iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim konusunda çalışmanın kişiye sağlayacağı yararlardan biri 

değildir? 
Doğru Cevap: "C" Daha sağlıklı yaşanmasını sağlar.
Soru Açıklaması
5.
Geri bildirim bazen dürüstçe gösterilen doğal tepkiler şeklinde olabileceği gibi bazen de belirli bir amaca hizmet etmek için dikkatlice yapılandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür geri bildirimi ifade eder? 
Doğru Cevap: "A" Kontrollü / Kontrolsüz
Soru Açıklaması
6.
İyi bir konuşmacının sahip olması gereken patos aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisinin olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşu ile ilgili kuramlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Fizyolojik kuram
Soru Açıklaması
8.
 İyi bir konuşmanın açılış bölümünün son parçası olan, konuşmanın ana fikri kısaca ifade edildikten sonra önemli noktaların nasıl tanımladığını, konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Önserim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın kapanış bölümünde sonuç fikirleri için kullanılabilecek yollardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Güncel olaylardan bahsetmek
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi dillerin farklılaşması ve değişmesinde etken olan faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İnsanların derisinin rengi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi etkileşimsel susma türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Denetim kurma amacıyla susma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim ortamının, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde gücü ifade eden davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ayakları sandalyenin altına kıvırmak
Soru Açıklaması
13.
İletişimin belirgin ve belli bir amaca yönelmiş sürekli eylemler serisi olması iletişimin özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" İletişimin bir süreç olması
Soru Açıklaması
14.
Sheldon vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre cerebrotonic (gergin, sinirli, diğerlerine göre eleştirel) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ectomorphic
Soru Açıklaması
15.
Bir toplumda kadınların ve gençlerin çok konuşmaması veya susmasının söylenmesi aşağıdaki susma türlerinden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "B" Sosyo-kültürel susma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde çatışma yönetimi biçimlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Çatışma: Kaybet, Kaybet-Kazan, Kazan
Soru Açıklaması
17.
Konuşmacının ne söyleyeceğini bildiğimizi varsaymaktan kaynaklanan dinleme engeli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Erken yargılama
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Çelişme
Soru Açıklaması
19.
Bireylerarası iletişimin amaçları içinde, diğerlerinin belirli bir yönde karar vermelerini ya da düşünmelerini, yeni bir kitap almalarını, bir kaydı dinlemelerini, bir filmi izlemelerini, bir şeyin doğruluğuna ya da yanlışlığına inanmalarının istenildiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Etkilemek
Soru Açıklaması
20.
Bireylerarası iletişimde çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Çatışma negatif bir davranıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İNGİLİZCE- (I) - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS