logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Kurulan iletişimin miktarının artmasının daha doğru, daha iyi ve anlamların paylaşılabildiği etkili bir iletişim kurulduğunun göstergesi olamaması, iletişim ilkelerinin hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İletişimin niceliği, iletişimin niteliğini arttırmaz.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim kavramının boyutlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Denem alanı/iletişim ortamı
Soru Açıklaması
3.
İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özelliklerden biri olan etos aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Konuşmacının bir kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi
Soru Açıklaması
4.
Çocuğun gereksinmelerini gidermek için rastgele ve denetimden uzak, jestler yaptığı ve sesler çıkardığı konuşma evresi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Doyumsuzluk evresi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sesin semantiği ile ilgili özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tamamlama
Soru Açıklaması
6.
 Birini öldüreceğini işaret eden kişinin boğaz kesme işareti yapması, beden dili işaretlerinden hangisine bir örnektir? 
Doğru Cevap: "D" İkonik kodlar
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
8.
Toplumsal olaylara karşı insanların beklentilerinin farklı olması aşağıdaki bağlam türlerinden hangisiyle ilgilidir? 
Doğru Cevap: "D" Sosyal bağlam
Soru Açıklaması
9.
Üyelerinin katılımının serbest olduğu gruplara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Açık gruplar
Soru Açıklaması
10.
Örgüt içinde farklı fonksiyonel birimlerde çalışan ast ve üstler arasında gelişen bilgi içerikli biçimsel iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Çapraz iletişim
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Caple’ın grup gelişim modeline göre grup üyelerinin birbirini tanımaya, anlamaya çalıştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Oryantasyon ve uyum sağlama aşaması
Soru Açıklaması
12.
Emile Durkheim’in kitle kavramıyla ilgili görüşlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Bireysel kimliklerin kaybolduğu, kolektif yapıya bir eklemlenme ile gerçekleşen bir duruma organik dayanışma denir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kullanımlar ve Doyumlar Kuramına göre televizyonun işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Fizyolojik ihtiyaçların karşılanması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunu oluşturan nedenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Nüfusun köylerde yoğunlaşması
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi iletişimi diğer iletişim biçimlerinden ayıran temel özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çoklu ortam
Soru Açıklaması
16.
İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Eşzamansız iletişim
Soru Açıklaması
17.
 Wiki ya da Web Günlüğü ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
Doğru Cevap: "E" Web günlüğü ya da Wiki sayfasına yazılanlar paylaşılmadığı sürece kimse tarafından erişilemez.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim tarzları sınıflandırması içerisinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Bakış açısı merkezli iletişim kuranlar
Soru Açıklaması
19.
Bir kişinin, grubun sahip olduğu bağlantıları ve özellikleri güçlü bir şekilde sahiplenerek oluşturduğu kimliğe ne ad verilir?

 

 
Doğru Cevap: "A" Kabul edilmiş kimlik
Soru Açıklaması
20.
Bireylerin kendilerini, farklı ve çok tanımadıkları bir kültür içerisinde bulunduklarında yaşadıkları strese ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kültür şoku
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI - 1. SINIF - (2015- BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS