logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri ne tür göstergelere bir örnektir? 
Doğru Cevap: "A" Görüntüsel göstergeler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Üretimi artırmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tutum
Soru Açıklaması
4.
 İletişime katılanlar arasındaki statü ilişkileri, roller ve insanların içinde iletişim kurdukları toplumun kültürel kurallarını içeren iletişim bağlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sosyal-psikolojik bağlam
Soru Açıklaması
5.
 Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Süreç
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik dil evresi
Soru Açıklaması
7.
Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dil öncesi seslenme evresi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın boyutlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Nörolojik
Soru Açıklaması
9.
Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Enformasyon
Soru Açıklaması
10.
Şıkır şıkır, gümbür gümbür, çatır çatır gibi sözcükler konuşmanın doğuşu ile ilgili aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir? 
Doğru Cevap: "E" Yansıtma kuramı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İLETİŞİM BİLGİSİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tamamlama
Soru Açıklaması
12.
İşitme engelliler için geliştirilen alfabe aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin bir boyutudur? 
Doğru Cevap: "C" İşlev
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Sheldon’un vücut biçimi sınıflandırması içinde yer alır? 
Doğru Cevap: "D" Endomorphic
Soru Açıklaması
15.
Sözleri söylerken sesleri doğru çıkarmak, sesin semantik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Boğumlama
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü değildir? 
Doğru Cevap: "D" Zamansal gürültü
Soru Açıklaması
17.
Bireylerarası iletişimde yaklaşık 120cm ile 350cm arasında değişen, yakın ve uzak olarak ayrılan mesafe alan türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Sosyal alan
Soru Açıklaması
18.
 İşitmenin gerçekleştiği, dinlemenin ilk aşaması olan unsur aşağıdakilerden hangisidir ? 
Doğru Cevap: "C" Alma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
Soru Açıklaması
20.
“Önce şuraya bir otur, söylediklerim seni şoke edecek.” ifadesi bireylerarası iletişimin hangi unsuruna bir örnektir? 
Doğru Cevap: "B" İleribildirim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS