Google Adsense Kodu

İktisada Giriş I – Çalışma Testi (16)

İktisada Giriş I – Çalışma Testi (16)

1. Aşağıdakilerden hangisi başlıca üretim faktörlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi normal bir malın talep eğrisinin sağa veya sola doğru kaymasına yol açmaz?

Doğru! Yanlış!

3. Bir firmanın kasasından çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki dönemler itibariyle gerçekleşen yüzde değişmeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Büyük Buhranı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmış olan iktisatçı kimdir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdaki tabloya göre, devletin olmadığı dışa kapalı böyle bir ekonomide otonom tüketim harcaması kaç milyar Türk Lirasıdır?

Doğru! Yanlış!

9. Devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide; tüketim fonksiyonu C = 400 + 0,80Y biçiminde, yatırımlar 1000 birim ve kamu harcamaları da 600 birim ise, bu ekonomideki denge gelir düzeyi kaç Türk Lirasıdır?

Doğru! Yanlış!

10. Paranın Miktar Teorisi’ne göre; paranın dolaşım hızının sabit olduğu bir dönemde, para arzının reel gelirden daha fazla artması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru! Yanlış!

11. En likit varlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Bankaların kendi istekleriyle bulundurdukları rezervlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun dönem üzerinde uzlaştığı konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa veya sola kaymasına yol açmaz?

Doğru! Yanlış!

16. Keynes’e göre aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadele için uygulanacak politikalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İktisada Giriş – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…