logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
İktisatta sıkça kullanılan ve “diğer faktörler sabitken” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ceteris paribus
Soru Açıklaması
2.
Bir saatte 5 TL kazanan bir simitçinin, mesai saatleri içinde toplam süresi 2 saat ve bilet fiyatı 15 TL olan bir futbol maçına gitmesinin fırsat maliyeti kaç TL’dir? 
Doğru Cevap: "A" 25
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın incelediği konulardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Firmaların davranışı
Soru Açıklaması
4.
Üretim imkânları sınırı eğrisinin negatif eğimli olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Her tercihin bir fırsat maliyeti olduğunu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasadır? 
Doğru Cevap: "B" Faktör piyasası
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi normal bir malın talep eğrisinin sağa veya sola doğru kaymasına yol açmaz? 
Doğru Cevap: "A" Malın fiyatındaki değişme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir malın arzını belirleyen temel değişkenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tüketicilerin gelirleri
Soru Açıklaması
8.
Bir mala ilişkin talebin gelir esnekliğinin değeri sıfırdan küçükse, bu mala ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Düşük mal
Soru Açıklaması
9.
Bir ihtiyacın giderilmesinde birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İkame mal
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebinin diğer malların fiyatlarındaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsüdür?
Doğru Cevap: "D" Çapraz fiyat esnekliği
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
 Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Batık maliyet
Soru Açıklaması
12.
Firma bir birim daha satış yaptığında toplam hasılatında gerçekleşen değişmeyi aşağıdakilerden hangisi gösterir? 
Doğru Cevap: "E" Marjinal hasılat
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi firmanın farklı girdi düzeyleri ile elde edebileceği en yüksek çıktı düzeyini göstermektedir? 
Doğru Cevap: "C" Üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması
14.
 Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim düzeyi iki kat artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 
Doğru Cevap: "B" Ölçeğe göre azalan getiri
Soru Açıklaması
15.
Üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken girdi olduğu zaman sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Uzun dönem
Soru Açıklaması
16.
Üretim faktörlerine olan talebe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Türev talep
Soru Açıklaması
17.
Üretilen bir malı tek bir arz edicinin piyasaya sürdüğü ve fiyatı da tek taraflı olarak belirlediği piyasaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Monopol
Soru Açıklaması
18.
 Fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrete ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Reel ücret
Soru Açıklaması
19.
Alıcı ve satıcılar tarafından alım ve satımı yapılan malların özelliklerinin tıpatıp aynı olması tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Homojenlik
Soru Açıklaması
20.
 Çok sayıda arz eden karşısında tek bir alıcının piyasadan mal ya da hizmet talep ettiği piyasalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Monopson
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İDARİ YARGI - 1. SINIF - ADALET - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS