logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
 Herhangi bir şeyi elde etmek için vazgeçilen en değerli alternatife ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
2.
 Herhangi bir mala ilişkin bireysel talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Fiyat düzeyi arttığında arz edilen mal miktarının azalacağını gösterir.
Soru Açıklaması
3.
Sınırlı parasal olanakları ile faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Eş marjinal fayda ilkesi
Soru Açıklaması
4.
Bir malın en son tüketilen biriminden elde edilen ilave faydaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Marjinal fayda
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın kapsamına giren konulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Bir ülkedeki işsizlik düzeyi
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin talep ettiği mal veya hizmet miktarını belirleyen değişkenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Üretim girdilerinin fiyatları
Soru Açıklaması
7.
 Bir mala ilişkin talebin gelir esnekliğinin değeri sıfırdan küçükse, bu mala ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Düşük mal
Soru Açıklaması
8.
Diğer değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "D" Normal mal
Soru Açıklaması
9.
Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında, tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine yol açan etkiye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İkame etkisi
Soru Açıklaması
10.
Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin diğer malın fiyatındaki yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Çapraz fiyat esnekliği
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Üretimde kullanılan tüm girdilerin değişken girdi olduğu zaman sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Uzun dönem
Soru Açıklaması
12.
Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim miktarı iki kat artıyorsa, üretimde aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konusudur? 

 
Doğru Cevap: "A" Ölçeğe göre azalan getiri
Soru Açıklaması
13.
 Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Batık maliyet
Soru Açıklaması
14.
Bir firma için kâr maksimizasyonunun genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olduğunu gösterir? 
Doğru Cevap: "B" Marjinal ürün
Soru Açıklaması
16.
Ücret artışının, boş zamanın fiyatını yükselterek emek arzı üzerinde yarattığı artış yönündeki baskıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İkame etkisi
Soru Açıklaması
17.
Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Piyasada alım ve satımı yapılan mallar heterojendir.
Soru Açıklaması
18.
Çok sayıda arz eden karşısında tek bir alıcının piyasadan mal ya da hizmet talep ettiği piyasalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Monopson
Soru Açıklaması
19.
Monopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Piyasada oluşan fiyat, tam rekabet piyasası fiyatından daha düşüktür.
Soru Açıklaması
20.
Üretim faktörlerine olan talebe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Türev talep
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İCRA İFLAS HUKUKU - 2. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS