logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 İktisadi bir bireyin tercih yaparken başka bir şeyden vazgeçmeyi zorunlu kılmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Ödünleşme
Soru Açıklaması
2.
Ceteris paribus koşulu geçerli iken tüketicinin tükettiği bir maldan elde ettiği toplam fayda artarken, tüketilen malın ilave faydasının azalmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Azalan marjinal fayda
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen esneklik katsayılarından hangisi fiyat değişmeleri karşısından talebin

duyarlılık derecesinin yüksek olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüketicilerin geliri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi marjinal maliyetin ortalama maliyetin üstünde olmasının sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Ortalama maliyet artar.
Soru Açıklaması
6.
Marjinal ürün ortalama ürüne eşit ise ortalama ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ortalama ürün azalmaktadır.
Soru Açıklaması
7.
 Özellikle satıcı sayısının az olduğu ve bir firmanın üretim ve fiyatla ilgili kararının, diğer firmaların satışlarını etkilediği piyasa aşağıdakilerden hangi piyasa türüne örnektir?
Doğru Cevap: "E" Oligopol
Soru Açıklaması
8.
Tam rekabet piyasasında işletmenin karını maksimize eden çıktıyı üretmesi ve normal üstü kar elde edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan (eşitliklerden) hangisini sağlamalıdır?
Doğru Cevap: "E" P
Soru Açıklaması
9.
Monetarizm’e (Parasalcılık) ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Keynesyen ekonominin 1970’lerdeki temsilcisidir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin kapsamına giren konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Firma istihdam düzeyi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik lişkilerinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ödemeler bilançosu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde işsizlik oranı doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "D" (İşsizler/İşgücü) x 100
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisindeki değişme toplam harcama fonksiyonunun paralel şekilde bir bütün olarak yukarıya veya aşağıya doğru kaymasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" Otonom harcamalar
Soru Açıklaması
14.
Harcanabilir gelir düzeyinin 2000 birim,  otonom tüketim harcamalarının 500 birim ve marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide toplam tüketim  harcamalarının düzeyi ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 2000
Soru Açıklaması
15.
 Keynesyen modelde, aşağıdaki koşullardan hangisi bir ekonomide denge gelir düzeyinin koşulunu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Y = AE
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomideki çoğaltan katsayısı gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "B" α = 1/ 1- c
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan kağıt ve madeni paraları ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" İtibari Para
Soru Açıklaması
18.
Ekonomide, geniş tanımlı para arzı olarak bilinen M2’nin bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dolaşımdaki nakit+Vadesiz mevduat+Vadeli mevduat
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikası araçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Açık piyasa işlemleri
Soru Açıklaması
20.
Ekonomideki tüm sektörler tarafından çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmetlerin toplam miktarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplam talep
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (I) - 2. SINIF - (2019 - GÜZ / YAZ DÖNEMİ) - AÖF/ÖNLİSANS