logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
2000 Türk Lirası olan bir bireyin, döviz satın almak ile hazine bonosu almak gibi iki alternatife sahip olduğunu ve söz konusu parayla döviz satın alması durumunda 400 Türk Lirası, hazine bonosu alması durumunda ise 500 Türk Lirası gelir elde edebileceğini varsayalım. Hazine bonosu alternatifinin seçilmesi durumunda, fırsat maliyeti ne kadar olacaktır? 
Doğru Cevap: "C" 400
Soru Açıklaması
2.
Elmas-su paradoksu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Elmasın marjinal faydası sudan daha büyüktür.
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi serbest piyasa ekonomilerinde ne üretileceğinin kararının verilmesinde belirleyici bir role sahiptir? 
Doğru Cevap: "D" Fiyat
Soru Açıklaması
4.
  

 

Yukarıdaki grafikte bireyin balık talep eğrisi verilmiştir. Balık fiyatı kaç lira olursa birey balık satın almayı düşünür?
Doğru Cevap: "B" PBALIK < 55 olursa satın alır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi olayın ne olması gerektiği sorusu ile ilgilenir? 
Doğru Cevap: "D" Normatif iktisat
Soru Açıklaması
6.
Bir fonksiyonun minimum ya da maksimuma ulaşması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" O noktada eğimi sıfırdır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnek teşkil eder? 
Doğru Cevap: "E" Tereyağı-Margarin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sağa ve sola kaymasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Stoklama maliyetlerinin düşmesi
Soru Açıklaması
9.
Benzin fiyatının sürekli artması o piyasadaki otomobil talebini sürekli olarak düşürmektedir. Bu duruma göre, benzin ve otomobil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Tamamlayıcı mallardır.
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Piyasaya başka firmaların girmesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
 Bir malın fiyatı 25 liradan 50 liraya çıktığında, malın talep edilen miktarı 200 birimden 100 birime düşmektedir. Bu malın talebinin yay fiyat esnekliği kaçtır? 
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
12.
Azalan verimler kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Üretim bir noktadan sonra düşecektir.
Soru Açıklaması
13.
Bir üretim fonksiyonunda ölçeğe göre artan getiri varsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Uzun dönem ortalama maliyetler azalır.
Soru Açıklaması
14.
Kârın maksimum olduğu noktada, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.
Soru Açıklaması
15.
Ortalama sabit maliyet eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Üretim miktarı arttıkça sürekli azalır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrettir? 
Doğru Cevap: "E" Reel Ücret
Soru Açıklaması
17.
“Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın, her birinin üretimindeki değişmelerin, piyasa fiyatını etkileyecek durumda olduğu” piyasa yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Oligopol
Soru Açıklaması
18.
Üretim faktörlerinin arz ve talebinin dolayısıyla denge fiyatının belirlendiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Faktör Piyasaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Piyasada bilgi alışverişi yoktur.
Soru Açıklaması
20.
 Oligopol piyasasında bir firmanın, fiyatlarını düşürdüğünde rakiplerinin de aynı şekilde fiyatlarını düşürmesi, fiyatlarını artırdığında rakip firmaların da aynı tepkiyi vermemesi, aşağıdaki teorilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Dirsekli Talep Teorisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (II) - 2. SINIF - (2015 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS