logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2016 - GÜZ ARA )
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Kamu görevlisi kavramın ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Geniş anlamda kamu görevlisi kavramı kamu sektöründe kamu hukuku veya özel hukuka tabi olarak çalışan bütün personeli kapsar.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Vali yardımcısı
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, görüş bildirmek üzere kurulan, başkentte yer alan yardımcı kuruluşlar arasında yer alır?  
Doğru Cevap: "C" Devlet Denetleme Kurulu
Soru Açıklaması
4.
Cumhurbaşkanına ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Görevi ile ilgili işlem ve eylemlerinden dolayı hukuksal sorumluluğu vardır.
Soru Açıklaması
5.
Memurluğa giriş için aranan genel şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Taksirle işlenen bir suçtan mahkum olmamak
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun yetkilerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "C" Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi memurluk mesleği ile ilgili ilkelerden biri değildir
Doğru Cevap: "B" Saydamlık
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları arasında sayılmamıştır
Doğru Cevap: "D" Derece yükselmesini durdurma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Bürokrasi azalması
Soru Açıklaması
10.
Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkisi vardır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2016 - GÜZ ARA )
11.
 Aşağıdakilerden hangisi idari işlemi yapan idarenin iradesine bağlı olarak gerçekleşen bir sona erdirici neden değildir
Doğru Cevap: "B" İptal
Soru Açıklaması
12.
Kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Para cezaları kişisel olduklarından yükümlüsü öldüğünde ortadan kalkarlar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında bulunmaz?  
Doğru Cevap: "A" İrade
Soru Açıklaması
14.
 İdarenin memur ataması ne tür bir idari işlemdir?  
Doğru Cevap: "D" Birel-şart işlem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar arasında yer almaz
Doğru Cevap: "B" Belediyenin kira geliri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu oluşturmayan bir sakatlıktır?
Doğru Cevap: "D" Yetki saptırması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran hukuki yöntemler arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Kamulaştırmasız el atma
Soru Açıklaması
18.
 İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kaldırma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Gizlilik ilkesi
Soru Açıklaması
20.
Kamu malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
Doğru Cevap: "A" Kamu malları kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına tahsis edilmiş olan mallardır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (II) - 2. SINIF - ADALET - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS