logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2013 - GÜZ ARA )
1.
Yerinden yönetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "C" Hizmet yerinden yönetim, yerinden yönetim ilkesinin hizmet yönünden uygulanmasıdır. Bu kuruluşların devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişilikleri yoktur.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoriteler olarak adlandırılan kurumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Bakanın idari yetki ve görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Bakanlar kuruluna başkanlık etmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’nun tabi üyesi değildir? 
Doğru Cevap: "E" Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Soru Açıklaması
5.
 İdari vesayet ile hiyerarşik denetimin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Vesayet denetiminde emir ve talimat yetkisi nadir de olsa görülür. Hiyerarşik denetimin doğasında emir ve talimat vardır.
Soru Açıklaması
6.
Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi işlemi hangi disiplin cezası kapsamına girer? 
Doğru Cevap: "E" Uyarma cezası
Soru Açıklaması
7.
 Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek gösteren, geçici işlerde ve zorunlu durumlara özgü olmak üzere kullanılan kamu personel türü aşağıdaki ifadelerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sözleşmeliler
Soru Açıklaması
8.
 Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulüne göre, bir ilçe belediye başkanı hakkında verilen soruşturma iznine karşı kaç gün içerisinde itiraz edebilir? 
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi memurlara sağlanan haklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Hediye ve çıkar sağlama hakkı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nun benimsediği ücret rejiminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüm hizmet sınıflarına aynı ücretin ödenmesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2013 - GÜZ ARA )
11.
Bir belediye idaresi imar planında yeşil alan olarak gösterilen bir taşınmaz malı bu amaçla kamulaştırmak istediğinde aşağıdaki işlemlerden hangisini ilk önce yapmak zorundadır? 
Doğru Cevap: "D" Kamulaştırma için yeterli ödeneği temin etmek
Soru Açıklaması
12.
Özel mülkiyet kapsamındaki bir taşınmaz üzerinde hangi yöntemle irtifak kurulursa, irtifakın karşılığı, mal sahibine peşin olarak ödenir? 
Doğru Cevap: "A" Kamulaştırma yöntemi ile
Soru Açıklaması
13.
 İstimvâlin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" İstimvâl yöntemi yalnızca taşınmazlarda uygulanır.
Soru Açıklaması
14.
Devlete ait özel mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Devlete ait özel malları idare, dilediği gibi satabilir.
Soru Açıklaması
15.
Kamu alacağı, ödeme zamanının rast geldiği takvim yılını izleyen takvim yılı başından başlayarak kaç yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar? 
Doğru Cevap: "D" 5 yıl
Soru Açıklaması
16.
 Belediye meclisi kararları nasıl bir idari işlemdir? 
Doğru Cevap: "B" Kolektif işlem
Soru Açıklaması
17.
 Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale edici bir işlem yapmaları durumunda, bu kolluk işlemi hangi yönden hukuka aykırı olur? 
Doğru Cevap: "B" Sebep
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yok hükmündeki hukuka aykırılıklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Özel yarar amacıyla yapılan idari işlem
Soru Açıklaması
19.
 Devlet Memurları Kanuna göre, görev yerinde alkol almak fiilinden dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereken bir memura aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda, idari işlem hangi unsuru yönünden hukuka aykırı olur? 
Doğru Cevap: "B" Konu unsuru
Soru Açıklaması
20.
 İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Bir idari işlemin yapılmasında uyulması gereken şekil kurallarına, kanunda aksi öngörülse dahi o idari işlemin geri alınması, kaldırılması ya da değiştirilmesinde de uyulmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS