İdare Hukuku – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (bağımsız idari otoriteler) arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bir istisnai memur değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kamusal alacak değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilkeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinin sona erme nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ile idare arasında, Devlet Memurları Kanunu veya özel bir yasaya dayanılarak ve belli bir kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda, idare ile sözleşmenin karşı tarafı olan kamu görevlisi adayı arasında yapılan sözleşmelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. İş ve işçi bulma faaliyeti ne tür bir kamu hizmetidir?

Doğru! Yanlış!

10. Menafii Umumiye Ait İmtiyazat Hakkında Kanun uyarınca Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi "idari" kamu hizmetlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Kamu hizmetinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?

Doğru! Yanlış!

15. Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?

Doğru! Yanlış!

16. Adli kolluk-idari kolluk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?

Doğru! Yanlış!

18. İdare tarafından bir taşınmaza kamulaştırmasız el atılması durumunda doğacak sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kendi iç denetimine ilişkindir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan siyasi denetim araçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İdare Hukukuna Giriş - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir