İdare Hukuku – Çalışma Testi (3)

İdare Hukuku – Çalışma Testi (3)

1. Kamu Denetçiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Üniversiteler faaliyet konularına göre ne tür bir kamu kurumudur?

Doğru! Yanlış!

3. Merkezden yönetim ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir kuruluşun belirlenen amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının nitelikleri itibariyle belirlenmesi, personelin temin edilmesi, muhafazası ve geliştirilmesini içeren sürece ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi kadrosu kaldırılan fakat memurluk statüsünden henüz çıkarılmamış bulunan memurların durumunu ifade eder?

Doğru! Yanlış!

8. Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Belediye başkanları açısından kamu görevlilerinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhâle Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhâle Kanunu’na ilişkin temel ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. İdarenin özel malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Üniversiteler kullanma açısından ne tür bir kamu malıdır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi virtüel kamu malı olarak adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

15. İdareye mal veya hak kazandıran yöntemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Valinin bir kimseyi tutuklatması aşağıdaki idari işlemlerdeki sakatlıklardan hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

18. Düzenleyici işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Hukuka aykırı bir idari işlemin, idarenin yapacağı yeni bir idari işlemle geçmişe etkili olacak biçimde ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu meydana getiren sakatlıklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İdare Hukukuna Giriş - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
13-16 Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: