Hukukun Temel Kavramları – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Yürürlükteki hukuk kurallarının yorumunun dahi mahkeme önüne getirilmiş olayın karara bağlanmasına yetmeyeceği durumlarda başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Doğru! Yanlış!

5. Kişilik hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerinde kurulan bir mutlak hak değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi “koruyucu kamu hakları (negatif statü hakları)”ndan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Dava görülürken diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhe hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi olgunun doğruluğunun beyan edilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Hakların kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. Taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki hallerden hangisinde hakkın mutlak kaybı söz konusu olur?

Doğru! Yanlış!

13. Haksız rekabet konusu, Ticaret Hukukunun hangi alanı kapsamında incelenir?

Doğru! Yanlış!

14. “Medeni Kanun’un başlangıç kısmını oluşturan ilk yedi maddesinde, temel ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler hukukun hemen her alanında küçük değişikliklerle uygulanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi, Şirketler Hukukunda, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkete ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Borçlar hukukuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın orijinal metninde öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerel yönetim kuruluşudur?

Doğru! Yanlış!

20. Türkiye hukuk sistemi bağlamında Uluslararası hukuk - İç hukuk ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Hukukun Temel Kavramları - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir