logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - (2015 - BAHAR DÖNEM SON)
1.
Aşağıdakilerden hangisi tutuklama anlamındadır? 
Doğru Cevap: "B" Mevkufiyet
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tek biçimlilik
Soru Açıklaması
3.
Dilekçenin sağ üst kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "B" Dilekçenin verildiği tarih
Soru Açıklaması
4.
Bir dilekte ya da şikâyette bulunmak amacıyla resmi makamlara sunulan tarihli, imzalı mektuba ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İstida
Soru Açıklaması
5.
 Yazışmalar Yönetmeliği’ne göre kâğıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? 
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ikincil bölümde bulunur? 
Doğru Cevap: "C" İlgi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk davalarında mahkemenin işten (dosyadan) el çekmesi sonucu doğurur?
Doğru Cevap: "A" Nihai karar
Soru Açıklaması
8.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi hüküm değildir? 
Doğru Cevap: "E" Keşif
Soru Açıklaması
9.
 Muvakkat rehin açığı belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "E" Harcın altın karşılığı
Soru Açıklaması
10.
Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "E" Çocuğun cinsiyeti
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - (2015 - BAHAR DÖNEM SON)
11.
 Davet kâğıdında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "B" Arttırmanın yeri
Soru Açıklaması
12.
Adî tasfiye ve iflâsın açılması ilânında “İflasın açıldığı tarih”den önce aşağıdakilerden hangisi gelir? 
Doğru Cevap: "D" Müflisin adı, soyadı ve adresi
Soru Açıklaması
13.
Basın İlan Kurumu’nun şubesinin bulunmadığı yerlerde resmi ilanların yayınlanmasına aşağıdakilerden hangisi aracılık eder? 
Doğru Cevap: "C" Valilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligat çeşitlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Yargısal tebligat
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kullandırmaya yönelik sözleşmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Kira
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlem anlamına gelen adlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Belge
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmelerden biridir? 

 
Doğru Cevap: "D" Satış
Soru Açıklaması
18.
Türkiye Noterler Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Merkezi İstanbul’dadır.
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi Noterlik Kanunu’na göre noter kâtibi olabilme şartlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" En az iki yabancı dil belgesine sahip olmak
Soru Açıklaması
20.
Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren gerçek kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Noter
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (I) - 2. SINIF - (2019 - GÜZ / YAZ DÖNEMİ) - AÖF/ÖNLİSANS