logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin resmi yazılı türler alt-sınıfına örnektir? 
Doğru Cevap: "B" Yasalar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tecil anlamındadır? 
Doğru Cevap: "D" Erteleme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye anlamındadır? 
Doğru Cevap: "E" Anayasa
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımı anlamındadır? 
Doğru Cevap: "D" Müruruzaman
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin alt sınıfı olan sözlü dile örnektir? 
Doğru Cevap: "A" Tanık yemini
Soru Açıklaması
6.
Bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Yazı dili
Soru Açıklaması
7.
Dava dilekçesinde hangisi daha önce yazılır? 
Doğru Cevap: "A" Davacının adı soyadı
Soru Açıklaması
8.
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" İstida
Soru Açıklaması
9.
HMK madde 129’a göre aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Mal bildirimi
Soru Açıklaması
10.
 Dilekçede dilekçe yazanın adı ve soyadı nereye yazılmalıdır? 
Doğru Cevap: "E" Sağ alt
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - (2013 - BAHAR ARA)
11.
 Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Resmi belge
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz? 
Doğru Cevap: "E" İvedilik derecesi
Soru Açıklaması
13.
 Duruşma tutanağını duruşma hakimi ile aşağıdakilerden hangisi imzalar? 
Doğru Cevap: "C" Zabıt katibi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Ek
Soru Açıklaması
15.
Herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ve ilgililerin imzasını taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Zabıt
Soru Açıklaması
16.
Yargı yetkisine sahip olan organlar tarafından verilen kararlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Adli karar
Soru Açıklaması
17.
 Islah isteminin kabulüne veya reddine ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "C" Ara karar
Soru Açıklaması
18.
Ceza davalarında karar hükmünde aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunur? 
Doğru Cevap: "B" Tutanak katibi
Soru Açıklaması
19.
İlk itirazların reddi aşağıdakilerden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "E" Ara karar
Soru Açıklaması
20.
 Ceza davalarında son kararda üstte mahkemenin adında sonra aşağıdakilerden hangisi yazılır? 
Doğru Cevap: "A" Esas no
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  DOSYALAMA ARŞİVLEME - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS