logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
HİJYEN ve SANİTASYON - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Gıda işletmelerinde en ucuz ve etkili personel hijyeni nasıl sağlanır?
Doğru Cevap: "E" El hijyenine dikkat ederek
Soru Açıklaması
2.
Küfler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Gıda teknolojisinde küflerin bir kısmından yararlanılmaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi içme ve kullanma sularını yumuşatmada kullanılan yöntemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Aktif çamur yöntemi
Soru Açıklaması
4.
Gıda zehirlenmelerine neden olan S.aureus’un en yoğun bulunduğu organ aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Burun
Soru Açıklaması
5.
 Dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı ilk bariyer oluşturması açısından gıda işletmelerinde tesisin etrafının duvar veya tel ile çevrildiği güvenlik hattının yüksekliği en az ne kadar olmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" 1,5 m
Soru Açıklaması
6.
Tesisin dış duvar yüzeylerinin sert ve düzgün bir malzeme ile kaplanması aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlemdir? 
Doğru Cevap: "E" Fare
Soru Açıklaması
7.
 Havalandırmanın hijyenik kurallara uygun olarak yapılmadığı işletmelerde havadaki aerosoller vasıtasıyla gıdalara taşınabilen patojen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Listeria monocytogenes
Soru Açıklaması
8.
İnsektisit adı verilen kimyasallar aşağıdaki pestlerden hangisiyle mücadelede kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Sinek
Soru Açıklaması
9.
İnsekt mücadelesinde elektrikli ışık kaynakları, açık gıdalardan en az kaç metre uzağa yerleştirilmelidir? 
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
10.
Gıda hijyeni açısından daha büyük bir yaygınlığa ve öneme sahip olan insekt aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Hamam böceği
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
HİJYEN ve SANİTASYON - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi insekt mücadelesinde kontrollü atmosfer koşullarının sağlanmasında kullanılan gazların etkinliği ile ilişkili faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Gazların pH değeri
Soru Açıklaması
12.
 Deterjanların kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Alkali deterjanlar kullanılmadan önce sulandırılmalıdırlar.
Soru Açıklaması
13.
Süt işletmelerinde süt taşı olarak nitelendirilen kirlerin uzaklaştırılması için en uygun temizleyici aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Asit bileşikler
Soru Açıklaması
14.
Çözeltilerde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla bileşik yaparak onları bağlayan ve sert suların yumuşamasına yol açan maddelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Şelat oluşturanlar
Soru Açıklaması
15.
 Mikroorganizmaların sporlu formları dahil tüm yapılarının yok edildiği işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Sterilizasyon
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal dezenfeksiyona etki eden faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Biyosidal etki
Soru Açıklaması
17.
Bir dezenfektanın bakteriyostatik etkisi ne anlama gelir? 
Doğru Cevap: "C" Bakterilerin gelişmelerini durdurucu etkisi
Soru Açıklaması
18.
Sanitasyon işlemlerinde, sürekli iyileştirme yaklaşımında “Doğrulama” aşamasından sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İyileştirme
Soru Açıklaması
19.
İyi üretim uygulamalarının 2 ana unsuru aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Uygulama ve kalite kontrolü
Soru Açıklaması
20.
 ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi aşağıdakilerden hangileri baz alınarak hazırlanmıştır? 
Doğru Cevap: "B" ISO 9001 ve HACCP uygulama aşamaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKTİSADA GİRİŞ - (I) - 1. SINIF - (2018 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS