logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
HİJYEN ve SANİTASYON - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Vücutlarında kendileri etkilenmeden mikroorganizmaları taşıyan ve yayan insanlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Taşıyıcı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sanitasyonun amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Mali kaynakların korunması
Soru Açıklaması
3.
Gıda kaynaklı zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir? 
Doğru Cevap: "B" Bakteriler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hijyen uygulamalarında ihmal edilmemesi gereken uygulamalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Maliyet analizi
Soru Açıklaması
5.
Sterilizasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi canlılığını koruyabilir? 
Doğru Cevap: "C" Sporlu bakteriler
Soru Açıklaması
6.
 Küfler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Küf sporları başta hava ve insektler olmak üzere çeşitli yollarla yayılabilir.
Soru Açıklaması
7.
 pH ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Maya ve küfler genellikle asit ortamda iyi üreme gösterirler.
Soru Açıklaması
8.
I. Sıcaklık 

II. Relatif rutubet 

III. Koruyucu biyolojik yapılar

IV. Antimikrobiyal maddeler

V. Su aktivitesi

 

 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörler ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 
Doğru Cevap: "E" III, IV ve V
Soru Açıklaması
9.
Optimal üreme sıcaklığı 30-40 OC arasında olan mikroorganizmalar aşağıdaki grupların hangisinde yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Mezofiller
Soru Açıklaması
10.
Su aktivitesi değerinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Gıda maddelerinde serbest halde bulunan ve mikroorganizmaların yararlanabildiği su miktarıdır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
HİJYEN ve SANİTASYON - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisinin sulardaki mevcudiyeti mavi bebek hastalığına neden olur? 
Doğru Cevap: "D" Nitrat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sularda koliform bakterileri sayısını saptamak için kullanılır? 
Doğru Cevap: "E" Laktoz besi yeri içeren çoklu tüp metodu kullanılır.
Soru Açıklaması
13.
 Sulardaki radyoaktivite kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Toprak altındaki radyoaktif kaya tabakaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sularda bulunabilecek toksik maddelerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Trihalometanlar
Soru Açıklaması
15.
Suların berraklaştırılmasında kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Alüminyum sülfat kullanılarak sudaki koloidal süspansiyon parçalarının çökmesi sağlanır.
Soru Açıklaması
16.
 Hasta biri ile temas sonucu hastalık etkenini alan ancak hastalık belirtisi göstermeyen kişilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kontakt portör
Soru Açıklaması
17.
Deride, ağız ve solunum sisteminde, özellikle burunda bulunabilen ve gıda zehirlenmelerine neden olabilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" S. aureus
Soru Açıklaması
18.
 El dezenfeksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" El dezenfektanları ıslak ele uygulandığında daha iyi sonuç vermektedir.
Soru Açıklaması
19.
I. Terleme 

II. Boğaz ağrısı

III. Halsizlik ve kırgınlık

IV. Deride kızarıklar 

V.. Eklem ağrıları 

 

Yukarıdaki rahatsızlıkların hangilerinde yöneticilere haber verilmelidir? 
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
20.
 Normal koşullarda bakteri bulunmayan, ancak enfeksiyon durumunda bakteri içerebilen vücut bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Gözler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İDARİ YARGI - 1. SINIF - ADALET - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS