logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
HİJYEN ve SANİTASYON - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi hıfzıssıhha deyimi ile eş anlamlıdır? 
Doğru Cevap: "D" Hijyen
Soru Açıklaması
2.
İnsan sağlığını bozan veya devamlı etki altında tutan etmenleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için yapılan temizlik işlemine ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "E" Dezenfeksiyon
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sanitasyonun amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Hayvanların korunması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi gıda hijyeninin amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Mikroorganizmanın genetik yapısını değiştirmek
Soru Açıklaması
5.
 İnsan sağlığını korumak, geliştirmek, devamlılığını sağlamak için gerekli önlemleri ve sağlık konularını kapsayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hijyen
Soru Açıklaması
6.
Gelişmeleri için serbest O₂’ye gereksinim duyan mikroorganizmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Aerobik mikroorganizmalar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda önem taşıyan mikroorganizmalar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Protozoonlar
Soru Açıklaması
8.
Küfler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Bakterilere göre daha geniş pH ve sıcaklık değerlerinde üreyebilirler.
Soru Açıklaması
9.
pH değeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu nötral veya hafif alkali ( pH 6.8 – 7.5 ) değerinde iyi ürerler.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyal gelişimin inhibisyonunda kullanılmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Su aktivitesinin düşürülmesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
HİJYEN ve SANİTASYON - (2013 - BAHAR ARA)
11.
 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) ne demektir? 
Doğru Cevap: "D" Sularda, mikroorganizmaların organik materyali parçalarken ihtiyaç duyduğu oksijen miktarıdır.
Soru Açıklaması
12.
Sularda Escherichia coli varlığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" E.coli, 44°C’de laktozu parçalayarak asit ve gaz oluşturur.
Soru Açıklaması
13.
İçme suyunda küçük miktarda metabolize edilebilir alüminyum bulunmasının artan Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceği öne sürüldüğünden sulardaki alüminyum miktarını azaltıcı ne gibi bir önlem alınabilir? 
Doğru Cevap: "C" Su arıtma tesislerinde koagulant olarak alüminyum yerine demir tuzlarının kullanımı tercih edilmektedir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sulardaki sertlik özelliklerinden değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sert suların pH değeri 7.0 civarındadır.
Soru Açıklaması
²
15.
Sularda yaşayan canlı organizmalardan hangisi yüksek yaşam formundadırlar? 
Doğru Cevap: "D" Rotiferler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu malzemeler içerisinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Saçları toplamada kullanılan lastik toka
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ellerin mutlaka yıkanması gereken durumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Banyo yapmadan önce
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki rahatsızlıklardan hangisi yöneticiye bildirilmelidir? 
Doğru Cevap: "A" Deride çıban
Soru Açıklaması
19.
Hastalığa ait belirti göstermeyen, ancak hastalık etkenini sürekli olarak taşıyan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kronik portörler
Soru Açıklaması
20.
Normal koşullar altında, aşağıdaki vücut bölümlerinden hangisinde bakteri bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Göz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK ANAYASA HUKUKU - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS