logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
HAYVANCILIK EKONOMİSİ - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
I. Deniz Suyu 

II. Benzin 

III. Hava 

IV. Kırmızı Et 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi olmayan mallara örnektir? 
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Üretim faktörleri ve bunlardan elde edilen gelir kalemleri eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Doğal Kaynaklar - Rant
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma Planları (BYKP) hangi tarihten itibaren uygulanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" 1963
Soru Açıklaması
4.
 Belirli bir maliyetle olabilecek en büyük üretimi ya da belirli bir üretim seviyesini olabilecek en düşük maliyetle sağlama davranışına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Rasyonellik
Soru Açıklaması
5.
I. Maliyet araştırması 

II. Sosyal hasıla 

III. Kâr planlaması 

IV. Piyasa araştırması 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri “milli hesaplar” olarak adlandırılan ölçümler arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
6.
I. Gerekli mal ve hizmetleri karşılayabilmek için üretimde bulunurlar. 

II. Bir takım üretim ve tüketim malları ile hizmetleri meydana getirirler. 

III. Amaçları çeşitli mal ve hizmetlere olan ihtiyacı karşılamak, kendilerine maksimum fayda sağlamaktır. 

 

 

Ev idareleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Bir piyasada kuzu eti fiyatlarında %80 oranında bir yükseliş olduğu zaman kuzu eti arz miktarı %16 düzeyinde artış gösteriyorsa, bu piyasadaki arz esnekliği katsayısının değeri kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" 0.2
Soru Açıklaması
8.
İşletmelerin belirli bir hukuki çatı altında ekonomik bünyelerinin kaynaşması, yani birçok teşebbüsün, ekonomik bağımsızlıklarını kaybederek daha güçlü ve tek bir yönetim altında birleşmeleri olarak tanımlanan ekonomik oluşum aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tröst
Soru Açıklaması
9.
Arz Fonksiyonunda aşağıdaki faktörlerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Tüketici geliri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinde uygulanan proje aşamalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Risk yönetimi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
HAYVANCILIK EKONOMİSİ - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
İşletmelerin kuruluş öncesi çalışmaları kapsamında ekonomik optimumu sağlamak için aşağıdaki faktörlerden hangisi öncelikli olarak ele alınmaz? 
Doğru Cevap: "D" Ürün kalitesinin artırılması
Soru Açıklaması
12.
“Taşınabilir üretim faktörleri olarak gördüğü işgücü ve sermayenin hareket halinde olduğu ve marjinal prodüktivitelerinin daha fazla olduğu konumlara doğru kayacağı” tam taşınabilirlik varsayımını ortaya koyan iktisatçı kimdir? 
Doğru Cevap: "A" Hoover
Soru Açıklaması
13.
 Bir işletmede bir yılda işten çıkan veya çıkarılan kişi sayısı 15, ortalama çalışan işgücü sayısı 250 ise söz konusu işletme için işgücü devir hızı kaçtır? 
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
14.
 İşletmenin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan tahvil ve hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Hisse senetleri ada yazılı ve hamiline yazılı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kasaplık hayvan ve et pazarlamasındaki pazarlama organlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Belediye mezbahaları
Soru Açıklaması
16.
 Üreticiler ve ticari işletmeler tarafından kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak ve onları rakiplerin ürünlerinden ayırt etmek için kullanılan işaret, kelime ya da söze ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Marka
Soru Açıklaması
17.
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan derneğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Lonca
Soru Açıklaması
18.
Irkına özgü özellikleri belirgin şekilde taşıyan, yüksek verimli, hastalıklardan ari, damızlık veya saf ırk belgesine sahip hayvanlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Damızlık
Soru Açıklaması
19.
 Atatürk’ün kırsal alanda üretici ve yetiştiricilerin ekonomik örgütlenmelerinde önemli gördüğü “Tarım Satış Kooperatifleri” yasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir? 
Doğru Cevap: "A" 1935
Soru Açıklaması
20.
Hayvan beslemede kullanılan sap, saman, kuru ot, bitkilerin kurutulmuş yaprakları, bazı tohum küspeleri ve yem bitkilerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kaba yem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS