logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
HAYVANCILIK EKONOMİSİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
 Aşağıdaki bilim dallarından hangisi ekonomi bilimi ile ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Mantık
Soru Açıklaması
2.
Üretim faktörlerinden biri olan sermayenin geliri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Faiz
Soru Açıklaması
3.
 İktisadi mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Tüketim
Soru Açıklaması
4.
Bir ülkede kırsal ekonomik kalkınmanın lokomotif sektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hayvancılık
Soru Açıklaması
5.
Devletin yeni para basarak dolaşıma vermesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Emisyon
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetler döngüsü içerisinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Tüketim faktörleri piyasası
Soru Açıklaması
7.
Bir malın fiyatı dâhil olmak üzere diğer etkenlerin değişmediği koşullarda, tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmelerin tüketici talebi üzerinde yarattığı etkiye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Talebin Gelir Esnekliği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki faktörlerden hangisinin genel olarak canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde arz ve arz esnekliği üzerinde etkisi bulunmamaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Tüketici refah seviyesi
Soru Açıklaması
9.
Bir piyasada sığır eti fiyatlarında %60 oranında bir yükseliş olduğu zaman sığır eti arz miktarı %24 düzeyinde artış gösteriyorsa, bu piyasadaki arz esnekliği katsayısının değeri kaçtır? 
Doğru Cevap: "C" 0.4
Soru Açıklaması
10.
 Girişimcinin kazancı olarak nitelendirilen ve toplam satış gelirinden üretilen malların maliyetinin çıkartılması suretiyle hesaplanan kârın en üst düzeye çıkarılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kâr maksimizasyonu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
HAYVANCILIK EKONOMİSİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Kuruluş yeri faktörü kavramını ortaya çıkaran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Weber
Soru Açıklaması
12.
İşletme kuruluş öncesi çalışmalarında malların hangi fiyat seviyesinden satılacağı hangi etüd kapsamında ele alınmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" İktisadi
Soru Açıklaması
13.
Daha çok vasıfsız ve geçici süre çalıştırılan ucuz işgücü veya personelin temininde kullanılan mülakat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Toplu halde mülakat
Soru Açıklaması
14.
Bir işletmede bir yılda işten çıkan veya çıkarılanların sayısı 36, ortalama çalışan işgücü sayısı 180 kişi ise söz konusu işletme için işgücü devir hızı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
15.
Çalışanın işletmede geçen süresini dikkate alarak emeğini değerlendiren veya ödüllendiren ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Zaman bazına dayalı ücret sistemi
Soru Açıklaması
16.
 Emek, sermaye veya toprak gibi üretimde kullanılan bir birim girdi başına üretilen mal veya hizmet miktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Prodüktivite
Soru Açıklaması
17.
 Kooperatiflerde her ortak eşit oy hakkına sahiptir. Kooperatifte yönetim organları ortaklar arasında yapılan oylama ile seçilmektedir. Yukarıda hangi kooperatifçilik ilkesinden söz edilmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan yetiştiricilerinden satın aldığı kasaplık hayvanları kestirerek, karkas ve kemiksiz etleri doğrudan doğruya tüketiciye değil, perakendeci kesime satar?
Doğru Cevap: "B" Toptancı kasap
Soru Açıklaması
19.
1950-1960 yılları arası Türkiye’de hayvancılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ekilebilir üretim alanının artması ile hayvancılıkta istenen gelişme sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
20.
1936 yılında düzenlenen ve et endüstrisi konusunda faaliyette bulunacak bir kuruluşun kurulmasının amaçlandığı kongre aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sanayi Kongresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-(I) - 1. SINIF - ( 2016-GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS