logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kod açma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Ayrıştırmak
Soru Açıklaması
3.
Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir?
Doğru Cevap: "D" Basmakalıp yargı
Soru Açıklaması
5.
Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 
Doğru Cevap: "C" Halo etkisi
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdaki kavramlardan hangisi hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı verir? 
Doğru Cevap: "C" Geribildirim
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" İfadelerde duyguları temel almak
Soru Açıklaması
8.
Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Karşıt-uyma
Soru Açıklaması
9.
Duyumlarımız vasıtası ile etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Algı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme ve anlama becerisinin gerçekleştirilmesinde etkin değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yorumlama
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lacivert
Soru Açıklaması
12.
Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme ve onları anlayabilme yeteneğine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
13.
Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenmesini sağlama sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İkna
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecinde etkili olan faktörlerden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Etkin dinleme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerileri oluşturan yapılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Duyuşsal analiz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sempatiyi empatiden ayıran özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Objektiflik
Soru Açıklaması
17.
Bir başkasının niteliklerinin, davranışlarının ve isteklerinin bir diğer kişi benliğine mal edilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Özdeşleşme
Soru Açıklaması
18.
Halkla ilişkiler sürecinde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Proaktif
Soru Açıklaması
19.
Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "E" Kurumsal iletişim
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Motifler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  DOSYALAMA ARŞİVLEME - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS