logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
2.
Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
3.
 Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Birim
Soru Açıklaması
4.
Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme
Soru Açıklaması
5.
Kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Mesaj
Soru Açıklaması
6.
Kişilerarası iletişim varsayımları kime aittir? 
Doğru Cevap: "D" Watzlawick
Soru Açıklaması
7.
İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir? 
Doğru Cevap: "C" Savunmacı ve korumacı
Soru Açıklaması
8.
 İletişim sürecinde, sohbet ederken bütün konuları ve anlatımları birleştirerek yorumlamak neyi temsil eder? 
Doğru Cevap: "B" Senteze gitme
Soru Açıklaması
9.
Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
10.
 İletişimin iki yönlü, anlamlı, zaman ve sonucunun bulunması aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir? 
Doğru Cevap: "B" Kişilerarası iletişimin
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır? 
Doğru Cevap: "C" Dönüştürme
Soru Açıklaması
12.
Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme süreci aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Güven
Soru Açıklaması
13.
İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Yüceltme
Soru Açıklaması
14.
Yeni bir kardeşin dünyaya gelişiyle kendisine gösterilen ilginin azaldığını fark eden çocuk hangi savunma mekanizmasını geliştirir? 
Doğru Cevap: "C" Gerileme
Soru Açıklaması
15.
Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Özdeşleme
Soru Açıklaması
16.
 Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Tutum
Soru Açıklaması
17.
Gerçek uyma davranışına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Benimseme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış etkileşiminin özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Tutumun kuvvetlilik derecesi
Soru Açıklaması
19.
 Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması
20.
Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal bilinç ve bağlılık için
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - 2. SINIF - ADALET - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS