logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" İmaj
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ayrıştırmak
Soru Açıklaması
3.
 Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kod açma
Soru Açıklaması
4.
Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" İletişim
Soru Açıklaması
5.
 Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Geribildirim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Roller belirsizdir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir? 
Doğru Cevap: "B" Basmakalıp yargı
Soru Açıklaması
8.
Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
9.
Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
Soru Açıklaması
10.
 Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir? 
Doğru Cevap: "E" Benlik kavramı
Soru Açıklaması
12.
Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği hangi benliğin özelliğidir? 
Doğru Cevap: "D" İdeal benlik
Soru Açıklaması
13.
 Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 
Doğru Cevap: "D" Halo etkisi
Soru Açıklaması
14.
 Benlik tasarımı kavramı en kapsamlı olarak kim tarafından ele alınmıştır? 
Doğru Cevap: "A" C. Rogers
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı verir? 
Doğru Cevap: "C" Geribildirim
Soru Açıklaması
16.
 Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Duyarlık bilinci
Soru Açıklaması
17.
Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "C" Sosyal etki
Soru Açıklaması
18.
 Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Karşıt-uyma
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Önyargıları kaldırma işlevi
Soru Açıklaması
20.
Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Tutum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKACILIK ve SİGORTACILIĞA GİRİŞ - 1. SINIF - (2016 – GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS