logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Roller belirsiz olmalı
Soru Açıklaması
3.
Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği aşağıdaki hangi benliğin özelliğidir? 
Doğru Cevap: "C" İdeal benlik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin özelliklerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" İfadelerde duyguları temel almak
Soru Açıklaması
5.
Değişmeye karşı dirençli ancak değişme potansiyeli olan şemalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Stereotip
Soru Açıklaması
6.
Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Sarı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır? 

 
Doğru Cevap: "B" Sosyal duyarlılık
Soru Açıklaması
8.
 İnsanların hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur? 
Doğru Cevap: "A" 30 saniye
Soru Açıklaması
9.
İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kaynağın güvenirliği
Soru Açıklaması
10.
Kişinin konumu ve durumu sayesinde sahip olduğu prestije ne ad verilir?. 
Doğru Cevap: "A" Saygınlık
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Kaynak tarafından ikna edilmek istenen, kaynağın yolladığı iletinin kodunu açan ve kendi yorumunu ekleyen tarafa ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Alıcı
Soru Açıklaması
12.
Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebep-sonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Zekâ
Soru Açıklaması
13.
Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer? 
Doğru Cevap: "C" Seçici dinleme
Soru Açıklaması
14.
Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Empati
Soru Açıklaması
15.
Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır? 
Doğru Cevap: "D" Asperger
Soru Açıklaması
16.
 Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Halo etkisi
Soru Açıklaması
17.
 Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kurum kültürü
Soru Açıklaması
18.
Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Uğurlama töreni
Soru Açıklaması
20.
 Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Alt kültür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TİCARET HUKUKU - 2. SINIF - ADALET - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS