Google Adsense Kodu

Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (1)

Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (1)

1. Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Kişilerarası iletişim varsayımları kime aittir?

Doğru! Yanlış!

7. İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

Doğru! Yanlış!

8. İletişim sürecinde, sohbet ederken bütün konuları ve anlatımları birleştirerek yorumlamak neyi temsil eder?

Doğru! Yanlış!

9. Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

10. İletişimin iki yönlü, anlamlı, zaman ve sonucunun bulunması aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır?

Doğru! Yanlış!

12. Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Yeni bir kardeşin dünyaya gelişiyle kendisine gösterilen ilginin azaldığını fark eden çocuk hangi savunma mekanizmasını geliştirir?

Doğru! Yanlış!

15. Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Gerçek uyma davranışına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış etkileşiminin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden gereklidir?

Doğru! Yanlış!

2013 - 2014 - Halkla İlişkiler ve İletişim - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
13-16 Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: