Google Adsense Kodu

Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (3)

Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (3)

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Kişisel ilişkilere olumsuz değerle değil olumlu değer yargılarıyla yaklaşma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası ilişkilerde ilişkileri geliştiren ve sağlıklı kılan bağlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Duyumlarımız vasıtası ile etrafımızdaki uyarıcıların tarafımızdan yorumlanarak anlamlı hale getirilme sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi dinleme ve anlama becerisinin gerçekleştirilmesinde etkin değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilme ve onları anlayabilme yeteneğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi ikna sürecinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir düşünce, bir duygu ve bir davranışın benimsenme sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal becerileri oluşturan yapılardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Bir başkasının niteliklerinin, davranışlarının ve isteklerinin bir diğer kişi benliğine mal edilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi sempatiyi empatiden ayıran özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Halkla ilişkiler sürecinde sorun çözme yerine sorunları önleyici iletişime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Kurumun iç ya da dış çevresiyle gerçekleştirdiği tüm iletişimin bütünlüğünü korumak ve böylece istendik yönde kurum imajının oluşmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Doğru! Yanlış!

2012 - 2013 - Halkla İlişkiler ve İletişim - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-4.png