Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (8)

Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (8)

1. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Konuşmadaki sözlerle gerçekleşen iletişim hangi tür iletişime girer?

Doğru! Yanlış!

3. Kişinin kendini değerlendirmesi sonucu ulaştığı kendini beğeni durumuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Belli bir nesne veya kimseye karşı sahip olunan duyguları içeren boyut aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Zekâ, incelik ve pratikliği temsil eden renk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi empati kavramıyla aynı anlamda kullanılır?

Doğru! Yanlış!

7. Değişmeye karşı dirençli ancak değişme potansiyeli olan şemalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. İnsanların hakkındaki kalıcı ilk izlenim karşılaşma anındaki hangi zaman diliminde oluşur?

Doğru! Yanlış!

9. İkna sürecinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebepsonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Kaynak tarafından ikna edilmek istenen, kaynağın yolladığı iletinin kodunu açan ve kendi yorumunu ekleyen tarafa ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Kişinin konumu ve durumu sayesinde sahip olduğu prestije ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Empati yoksunluğu hangi sendromla anılır?

Doğru! Yanlış!

14. Kişinin söylenenin bazı kısımlarını duyup diğerlerine ilgi göstermemesi hangi dinleme türüne girer?

Doğru! Yanlış!

15. Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Bir kişi hakkındaki genel görüşün, o kişinin diğer özellikleri hakkındaki beklentileri ve yargıları yönlendirmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Kurum çalışanları arasında sadece belli bir grup tarafından paylaşılan değerlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi törenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Bireyin gereksinimlerini tatmin etmesi için ortam yaratarak, etkileyerek ve isteklendirerek onu harekete geçirme sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Bir kurumun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Halkla İlişkiler ve İletişim - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: