logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER - (2015 - BAHAR ARA)
1.
Bireylerin, ülkelerin ve örgütlerin karar alma sürecindeki siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Lobicilik
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında ülke çapında sistemli ilk halkla ilişkiler kampanyası hangi konuda gerçekleştirilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Nüfus planlaması
Soru Açıklaması
3.
 İki yönlü asimetrik model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Amaç hedef kitle ile kurum arasındaki anlayışı geliştirmektir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi propagandanın özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Mesajların doğru sunulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından ilişki kavramının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Araca yönelik olması
Soru Açıklaması
6.
 İletileri hedef kitleye ulaştıracak her türlü iletişim araç ve yönteme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kanal
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yeni bir fikrin kabul edilme sürecini açıklayan Difüzyon Kuramı’nın adımlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Pazar oluşturma
Soru Açıklaması
8.
Kurumun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik çabalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Proaktif halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal medya kategorileriyle ilişkide bulunmalarının temel nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Rekabet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ilişkide bulunduğu sosyal medya kategorilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Haber bültenleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER - (2015 - BAHAR ARA)
11.
Halkla ilişkiler kampanyasının stratejik planlamasında kısa vadeli hedeflere ulaşmada kullanılan kararlara ve aksiyonlara ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "A" Taktik
Soru Açıklaması
12.
Görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüz yüze yaptığı, süresi en az 30 dakika ile 2 saat arasında olan nitel veri toplama yöntemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Derinlemesine görüşme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Açılış ve yıldönümü törenleri
Soru Açıklaması
14.
Organizasyonda iç ve dış durum değerlendirilmesinin yapılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" SWOT Analizi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi John Marston’un halkla ilişkiler planı olan RACE’i oluşturan anahtar kavramlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Sonuç
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının, dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gerekenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler
Soru Açıklaması
17.
 Kuruluş tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları farklı şehir ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan internet temelli ağa ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Extranet
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkiler organizasyon faaliyetlerinden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "E" Sosyal paylaşım ağları
Soru Açıklaması
19.
Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün / hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Fuar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi internet temelli araçlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Haber bülteni
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  PSİKOLOJİ - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS