logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Görünen amacı, kârdır.
Soru Açıklaması
2.
Bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
3.
Kamu çıkarlarını ilgilendiren bir konuda veya konular hakkında halkın kanaat ve görüşlerinin toplamına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kamuoyu
Soru Açıklaması
4.
I. İletişim 

II. Yönetim 

III. Kamuoyu 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler ile ilişkili kavramlardandır? 

 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Ar-Ge
Soru Açıklaması
6.
Stratejik yönetim açısından elverişli herhangi bir durum veya ortama ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Fırsat
Soru Açıklaması
7.
 Kuruluş çalışanlarıyla birlikte kuruluş tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları ve farklı şehir ve ülkelerdeki ortaklarıyla güvenli bir ağ kullanarak iletişim kurmayı sağlayan internet ağına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Extranet
Soru Açıklaması
8.
Kurumun yaptığı işleri, etkinlikleri ve çalışanlara yönelik haberleri, toplum, sektör ve dünya gündemindeki haberleri “e-bülten” başlığı altında sunan iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sanal haber bülteni
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İki Yönlü Asimetrik Modelin unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sistemin açık oluşu
Soru Açıklaması
10.
Açıkladıkları olumlu ya da olumsuz görüşlerle insanları etkileyebilen; akademisyen, yazar, politikacı, gazeteci, din adamı gibi değişik meslek gruplarından olabilen kişilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kanaat önderleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak amacıyla yapılan araştırmalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Medya ile ilgili araştırmalar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal halkla ilişkilerin fonksiyonel sorumluluklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ürün tanıtımı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi satış promosyonu iletişim tarzlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Doğrudan postalama
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Dağıtım
Soru Açıklaması
15.
Krizin etkileriyle başa çıktıktan sonra önceden kabul edilmiş inançlar, normlar, prosedürler ve hareket kurallarının, örgütün gelecek krizlerle baş etme yeteneğini geliştirmek üzere gözden geçirildiği evreye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Yeniden yapılanma safhası
Soru Açıklaması
16.
Dış paydaşların örgütle ilgili algılamalarına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "C" İmaj
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun halkla ilişkiler amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yeni bir ürünü tanıtmak
Soru Açıklaması
18.
I. Ekonomik sermaye 

II. Bilgi sermayesi 

III. Toplumsal sermaye 

IV. Sembolik sermaye 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri bilgi toplumunda kurumsal sermaye türlerindendir? 
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi araştırma etiğiyle ilgili kavramlardan biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "D" Kurtarılmış bölge
Soru Açıklaması
20.
I. Medya 

II. Ekonomi 

III. Siyaset

IV. Sendikaların gücü 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkileri etkileyen toplumsal faktörlerdendir? 
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ADALET MESLEK ETİĞİ - 1. SINIF - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS