logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Temelinde karşılıklı kabul ve anlayış bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Bireylerin, ülkelerin ve örgütlerin karar alma sürecindeki siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Lobicilik
Soru Açıklaması
3.
İki yönlü simetrik modelin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarları tarafından “halk” kavramının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Hedef kitle
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Stratejik yönetim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Duyurum
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yararlandığı iletişim kuramlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sıradanlık kuramı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aceleci yapıya sahip olmak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Kurumun muhasebesinden sorumlu olmak
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler modellerinden biri olan gündem oluşturmanın özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Medyanın kamuoyu üzerindeki etkilerini tartışmaz.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
HALKLA İLİŞKİLER - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5 N 1 K kuralının unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kaçıncı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin durumsal rollerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Bilgi engelleyici
Soru Açıklaması
13.
Halkla ilişkiler kampanya planlamasında strateji hangi aşamada belirlenir? 
Doğru Cevap: "E" Planlama
Soru Açıklaması
14.
Amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Strateji
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi doğru strateji oluşturmada dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araştırmalardan kaçınmak
Soru Açıklaması
16.
Ülke, bölge ve şehir tanıtımları için sıklıkla kullanılan halkla ilişkiler ortamı aşağıdakilerden hangisi
Doğru Cevap: "C" Festival
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerin önemli amaçlarından biridir? 

 
Doğru Cevap: "A" Çalışanların kuruma yönelik aidiyetlerini kuvvetlendirmek
Soru Açıklaması
18.
Sosyal medya uygulamalarının gelişmesiyle, tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkiler ne tür bir hal almaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Daha demokratik
Soru Açıklaması
19.
Kuruluşların kendilerini hedef kitlelerine, paydaşlarına ve toplumun geneline anlatma/bilgi verme çabalarının stratejik olarak yönetilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi internet temelli bir iç halkla ilişkiler aracıdır? 
Doğru Cevap: "C" Intranet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS