Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet – Çalışma Testi

Soru 1- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre, uluslararası koruma başvurusu aşağıdaki kurumlardan hangisine yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi erken dönem göç teorileri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi göç hareketlerinin sürekliliğini açıklamaya yönelik teorilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik nedenlerle yapılan göçlere bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Ekonominin Makro Teorisi'nin dayandığı varsayımlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi nüfus hareketlerinin dağılımını belirlemek için mesafenin nasıl işlendiğini analiz etmek amacıyla ortaya atılan ve diğer teorilerin mesafe bileşenini hesaba katmadıkları için yeterince açıklayıcı olmadıklarını savunan görüştür?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İşgücü Kanunu'nda düzenlenen başlıca konulardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Bireylerin, göç kararını zorlayan nedenler olmaksızın kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri göç hareketlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Şartlı mülteci kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının ve ekonomilerinin temel niteliklerini yapısal enflasyon, motivasyon sorunları, ekonomik düalizm ve emek arzının yapısı” olarak ele alan çağdaş göç teorisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- “Eğitim hakkı ilk defa aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisinde yer almıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi kitlesel göçlere ilişkin afet yönetiminde, afet sonrasında gerçekleştirilen çalışmalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Acil durum eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Geçici Koruma Yönetmeliği'ne göre, mültecilere eğitim hizmetleri verilmesinin kontrolü ve sorumluluğu aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim sistemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangileri kitlesel göçlerde, göç etme kararında etkili olan itici faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda eğitime devam etmeme nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangileri kitlesel göçü bireysel göçten ayıran temel özelliklerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi hacmine göre sınıflandırılmış göç çeşitlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- BM Sendai Çerçevesi aşağıdakilerden hangisine yönelik genel bir yapı sunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Göç ve Göç Sorunları - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir