Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet – Çalışma Testi (2)

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet – Çalışma Testi (2)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangileri eğitimin kalitesi ve mülteci çocuklara uygunluğu açısından önemli faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- “Göç Kanunları” aşağıdaki teorisyenlerden hangisi tarafından ortaya konulmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İşgücü Kanunu'nda düzenlenen başlıca konulardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangileri kitlesel göçü bireysel göçten farklı kılan temel özelliklerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede işgücünü belirleyen demografik faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi göç durumlarında ortaya çıkabilecek bulaşıcı-enfeksiyöz hastalıklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Dünya Sağlık Örgütü'ne ( WHO ) göre “hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi göçün göç eden kişiler bakımından sonuçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kayıt işlemi tamamlanmayan göçmenlere Türkiye’de sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Geçici koruma kapsamı dışında, Türkiye’ye pasaportlu ve resmi yollarla giriş yapan Suriyelilerin çalışma izinleri aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Çalışma istek ve yeteneğinde olan kimselerin tümünün üretime katılabildiği, istihdam düzeyinin işgücü miktarına eşit olduğu, makro düzeyde toplam işgücü arzı ile işgücü talebinin birbirine eşit olduğu istihdam türüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti ilk olarak aşağıdaki illerden hangisinde başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Avusturya, Kanada ve ABD gibi göçmen toplumlarda baskın olan kültürleşme stratejisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Ek Protokolü kapsamı dışında kalan, ancak korunma ihtiyacı olan kişilere koruma sağlamak amacıyla oluşturulan, tamamlayıcı koruma olarak ifade edilebilecek statü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi geçici korumayı sona erdiren hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Bireyin kendi kültürel sürekliliğini sağlama ve baskın gruplarla etkileşim kurma istek düzeyinin düşük olduğu kültürleşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Uyum süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Türk mevzuatında “kitlesel akın” tanımı ilk kez hangi düzenlemede yer almıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Sosyal yaşamda iki veya daha fazla grubun karşılaşması sonucu birey ve grup düzeyinde yaşanan değişim sürecine ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'na göre uluslararası başvuruları en geç kaç ay sonuçlandırılmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Göç ve Göç Sorunları - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: