Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet – Çalışma Testi (1)

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet – Çalışma Testi (1)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin kitlesel göç risklerini azaltmak maksadıyla Sendai önceliklerini dikkate alarak geliştirebilecekleri tedbirlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi göç kararında bireylerin yerine grupların karar ve davranışlarının belirleyici olduğu göç teorisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- “Pahalı bir makine ile karşılaştırıldığında emek ve zaman harcanarak eğitilmiş bir insan, öğrendiği iş nedeniyle sıradan işçilere göre elde edeceği yüksek gelirle eğitimin tüm masraflarını karşılayacaktır” sözü ile beşeri sermayenin önemini vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- 2013 yılında yürürlüğe giren; yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları, çıkışları ve Türkiye'den uluslararası koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ilişkin hükümleri içeren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi göçün göç alan bölgeler açısından olumlu sonuçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan çekici faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede işgücünü belirleyen demografik faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi göçün sağlık hizmetlerine getirdiği yüklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi göç sebebiyle sağlık açısından daha riskli hale gelen kişiler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Bir ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmelerin neden olduğu işsizlik türüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi kayıt işlemi tamamlanmayan göçmenlere Türkiye’de sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi göç durumlarında ortaya çıkabilecek bulaşıcı-enfeksiyöz hastalıklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bireysel ve kitlesel sığınma olayları karşısında yapılması gerekenleri düzenleyen ilk ulusal belgedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne coğrafi kısıtlama koyan ülkelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Uyum süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Bireyin kültürel kimliğini sürdürmeyi tercih edip baskın kültür ile etkileşimden kaçındığı, yalnızca kendi etnik grubunun üyeleriyle sosyal faaliyetlerde bulunmayı tercih ettiği kültürleşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre uluslararası koruma başvuruları en geç kaç ay içinde sonuçlandırılmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi geçici korumayı sona erdiren hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Göç ve Göç Sorunları - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: