Göç, Toplum, Siyaset – Çalışma Testi (2)

Göç, Toplum, Siyaset – Çalışma Testi (2)

Soru 1- Bireylerin, göç kararını zorlayan nedenler olmaksızın kendi arzularını karşılamak için giriştikleri göçlere ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Avrupa Birliği ( AB ) İle Sağlık Bakanlığı arasında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı imzalanan proje aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi göç hareketlerinin sürekliliğini açıklamaya yönelik teorilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ev sahibi ülkenin (baskın grubun) benimsediği kültürleşme stratejilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi erken dönem göç teorilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda düzenlenen başlıca konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- __________, bireyin kültürel kimliğini sürdürmeyi tercih edip baskın kültür ile etkileşimden kaçındığı, yalnızca kendi etnik grubunun üyeleriyle sosyal faaliyetlerde bulunmayı tercih ettiği kültürleşme stratejisidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi göç durumlarında ortaya çıkabilecek bulaşıcı-enfeksiyöz hastalıklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Bulundukları ülke sınırları içinde, çeşitli nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalmış kişilere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında çıkarılan ve 2013 yılına kadar uygulanan, yabancıların ikameti, çalışması, siyasi mültecilik, diplomatik temsilci, sınır dışı etme gibi hükümleri içeren yasal düzenlemedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Çalışmayı isteyenler ve çalışmaya hazır olanlarla (işgücü) hâlen bir işte çalışanlar (istihdam) arasındaki farka ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi göç veren bölgeler açısından emek göçünün olumlu sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- W. Petersen'in göç sınıflamasına göre doğal çevrenin itmesi sonucunda oluşan göçlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdaki göç türlerinden hangisi gerçekleşme nedenine göre göçler sınıfına girer?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede işgücünü belirleyen demografik faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Türkiye’de göçmenlere verilen sağlık hizmetlerinin sunumundan ve koordinasyonundan aşağıdaki bakanlıklardan hangisi sorumludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangileri kitlesel göçlere ilişkin afet yönetiminde, afet sonrasında gerçekleştirilen çalışmalardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitim sistemine ________ denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Türkiye'de bireysel ve kitlesel sığınma olayları karşısında yapılması gerekenleri düzenleyen ilk ulusal belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Göç ve Göç Sorunları - Yaz okulu Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: