logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GİRİŞİMCİLİK - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısına etki edebilecek dışsal baskılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsız düşünce yapısı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci ile girişimcinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fon yaratma kapasiteleri
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yaratıcılık çeşitleri doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Bireysel ve örgütsel yaratıcılık
Soru Açıklaması
4.
İnovasyonda fikirlerin sayısı sadece organizasyonun ürettiği ile sınırlı olan inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapalı inovasyon
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planında yer alması gereken bilgilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Maliyetlerin yapısı
Soru Açıklaması
6.
İş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Girişimci
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi iş planının bir özelliği değildir? 
Doğru Cevap: "C" İş planı hangi alana yatırım yapmamız gerektiğini bulmamıza yardımcı olur.
Soru Açıklaması
8.
İş planının etkin bir şekilde sunulması için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bütün haline getirilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Borçlardaki vadeyi kısaltmak
Soru Açıklaması
10.
İşletmenin gelişim aşamaları düşünüldüğünde en riskli aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Başlangıç aşaması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GİRİŞİMCİLİK - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
 İşletme açısından yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Büyüme
Soru Açıklaması
12.
Bir işletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
Doğru Cevap: "A" Dönen ve duran varlıklar toplamı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü oluşturmuştur? 
Doğru Cevap: "E" KOBİ’ler
Soru Açıklaması
14.
“Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” ilkelerinden hangisi içerisinde işletmeler üzerindeki idari yüklerin kısa vadede %25 oranında düşürülmesi yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Önce Küçük Olanı Düşün
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin makroekonomik koşulları içerisinde yer alır? 

 
Doğru Cevap: "D" Gayri safi yurt içi hasıla
Soru Açıklaması
16.
Dünyadaki ilk teknopark uygulamaları aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmüştür?
Doğru Cevap: "A" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi girişimcilik üzerine yapılan çalışmalarda piyasa sürecini insan eylemi temelinde açıklar? 
Doğru Cevap: "E" Avusturya İktisat okulu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre girişimci bir yenilikçidir? 
Doğru Cevap: "A" Schumpeter
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ortamlardan hangisinde girişimcilik ve keşif faaliyetleri söz konusu olmaz? 
Doğru Cevap: "B" Piyasa mekanizmasının düzgün işlemediği
Soru Açıklaması
20.
Evrimci yaklaşımın ekonomik gelişim sürecinde Neoklasik yaklaşıma göre ön plana çıkan en önemli farklılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Teknolojik yenilik ve öğrenme süreçleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKTİSADA GİRİŞ - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS