logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Değişik ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda gıda kaynaklı hastalıkların büyük çoğunluğunun aşağıdaki gıda infeksiyon etkenlerinden hangisini köken aldığı tespit edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Norovirus - Salmonella – Escherichia coli
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal gıda güvenliği tehlikelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bakteriler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi insanlarda gıda infeksiyonlarının oluşumuna neden olan etkenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hepatit B virüsü
Soru Açıklaması
4.
Diğerlerine göre daha düşük pH değerinde üreyebilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Staphylococcus aureus
Soru Açıklaması
5.
Gıdaların organoleptik özelliğini iyileştiren, çeşidini arttıran ve içerebileceği patojen mikroorganizmalarla antagonistik ilişkide olmaları için gıdalara ilave edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yararlı mikroorganizma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda mikroorganizmalar tarafından üretilen antimikrobiyel maddelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Nitrit
Soru Açıklaması
7.
E. coli O157:H7 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Soğuk ve donmuş muhafaza koşullarına dayanıklı değildir.
Soru Açıklaması
8.
Gözün değişik mesafelere uyum yaparak net görmeyi sağlamasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Akomodasyon
Soru Açıklaması
9.
Özellikle yaz aylarında sıklıkla rastlanan vibrio parahaemolyticus kaynaklı gıda infeksiyonu aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülür? 
Doğru Cevap: "B" Japonya
Soru Açıklaması
10.
Kenelerin vektörlük yaptığı viral gıda infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tick-borne ensafalitis virüsü
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Dünyada oldukça yaygın olarak görülen ve bakteriyel olmayan diyare vakalarının %95’inden sorumlu tutulan akut gastroentetik nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Norovirüs
Soru Açıklaması
12.
Son konağı köpekler, ara konağı ise koyun, keçi, sığır ve deve olan helmint aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Echinococcus granulosus
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çıplak gözle görülebilen, çok hücreli canlılar olup nematod, sestod ve trematod olarak sınıflandırılır? 

 
Doğru Cevap: "A" Helmintler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı protozoondur? 
Doğru Cevap: "C" Sarcocystis hominis
Soru Açıklaması
15.
En önemli ağır metaller aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Kadmiyum, civa, kurşun
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi polisiklik aromatik hidrokarbonlardan (PAH) biri değildir?
Doğru Cevap: "A" T-2 toksin
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “temizlik ve dezenfeksiyon programında” belirtilmesi gereken konulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kalıntı analiz raporları
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi HACCP programının prensiplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Risk analizinin yapılması
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını arttıran etmenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Tüketicilerin bilinçlenmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı hastalıkların taranmasında yararlanılan kaynaklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hastalık teşhisinde kullanılan yeni cihazların sayıları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS