logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - (2015 - BAHAR ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi BSE’nin ortaya çıkış sebeplerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Scrapie ile infekte koyunlardan elde edilen et-kemik ununun sığır beslemede kullanılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen gıda infeksiyon etkenleri ile sıklıkla tespit edildiği gıda eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Norovirüs - deniz ürünleri
Soru Açıklaması
3.
Gıda güvenliği kavramını açıklayan en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Gıdaların üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda insan sağlığını olumsuz etkileyecek koşul ve faktörlerden ari olarak üretilmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliğini tehdit eden etkenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tetrapak gıda ambalajları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerin bakterilerde etkilediği temel hedeflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Asemptomatik infekte inhibasyonu
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi insanlarda en yaygın görülen prion hastalıklarından biridir? 
Doğru Cevap: "A" Creutzfeld-Jakob hastalığı
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdaki gıda ve alerjen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yoğurt - laktaz
Soru Açıklaması
8.
Yüksek tuz konsantrasyonunda üreyebilen bakterilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Halofilik bakteriler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gıdanın su aktivitesi değerini düşürmek için uygulanmaz? 
Doğru Cevap: "B" Soğutma
Soru Açıklaması
10.
Gıdada bulunan mikroorganizmalar arasındaki etkileşim aşağıdakilerden hangisine göre değişkenlik göstermez? 
Doğru Cevap: "D" Gıdada bulunan alerjenlere
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - (2015 - BAHAR ARA)
11.
Gıdaların üretim ve muhafaza sürecinde patojen kontaminasyonunu işaret eden ve genel hijyenik durum hakkında ipucu veren mikroorganizmalar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İndikatör
Soru Açıklaması
12.
 Küfler için en uygun üreme ve gelişme pH aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 4,5 - 6,8
Soru Açıklaması
13.
Gıdanın ambalajı içindeki karbondioksit, azot ve oksijen gaz oranlarının gıdanın çeşidine göre ayarlanabildiği ambalajlamaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Modifiye atmosfer ambalajlama
Soru Açıklaması
14.
Bir gıdadaki indirgen ve yükseltgen maddelerin varlığının ölçütü aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir? 
Doğru Cevap: "E" Redoks potansiyeli
Soru Açıklaması
15.
Bir gram/ml gıdada bulunan mikroorganizmanın besiyerinde görülebilen koloni oluşturan birimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kob
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki gıda infeksiyon etkenlerinden hangisi felç oluşumuna neden olabilir? 
Doğru Cevap: "C" Clostridium botulinum
Soru Açıklaması
17.
Bacillus cereus’un neden olduğu gıda zehirlenmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Balık eti başlıca infeksiyon kaynağıdır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki gıda patojenlerinden hangisinin minimal infektif dozu diğerlerinden daha düşük sayıdadır? 
Doğru Cevap: "B" Shigella dysenteriae
Soru Açıklaması
19.
Listeria monocytogenes’in kaç serotipi vardır? 
Doğru Cevap: "A" 13
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi clostridium botulinum’un etkilerinden korunma yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gıdaların iyi pişirilmesi ve hızla soğutulmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ADALET MESLEK ETİĞİ - 1. SINIF - ADALET - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS