logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdaki gıda patojeni-spesifik gıda eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Clostridium botulinum- Sığır eti
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal gıda güvenliği tehlikelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Fungal toksinler
Soru Açıklaması
3.
Gıdalarda bakteri üremesi için genel olarak en uygun bağıl nem oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" % 92
Soru Açıklaması
4.
Su aktivitesi gereksinim değeri en düşük mikroorganizma grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küfler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi listerioz olgularından sorumlu tutulan başlıca gıdalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Elma suyu
Soru Açıklaması
6.
Özellikle yaz aylarında sıklıkla rastlanan vibrio parahaemolyticus kaynaklı gıda infeksiyonu aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülür? 
Doğru Cevap: "C" Japonya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı virüslerin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" RNA ve DNA’nın her ikisini de içermesi
Soru Açıklaması
8.
Hepatit E virüsü infeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Bulaşma fekal-oral yolla gerçekleşir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi virüslerin inaktivasyon yöntemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Salamura
Soru Açıklaması
10.
Etkenin larvaları ile çiğ veya yetersiz pişirilmiş balık eti tüketimi sonucu oluşan paraziter infeksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Anisakis simplex
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisinin bulaşma yolu fekal-oral değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sarcocystis
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi protozoonların hareket kabiliyetlerine göre yapılan gruplandırmalar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Nematod
Soru Açıklaması
13.
Ağır metallerin neden olduğu bozukluklarla ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" İtai-itai (ouch-ouch) hastalığı- Kadmiyum
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi en önemli nitrozaminlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Nitroamonyumoprolidin
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi polisiklik aromatik hidrokarbonlardan (PAH) biridir? 
Doğru Cevap: "D" Benzo(a)piren (BaP)
Soru Açıklaması
16.
Ön Gereksinim Programları aşağıdakilerden hangisinden oluşur? 
Doğru Cevap: "B" İyi uygulama kodlarından
Soru Açıklaması
17.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Organik kirleri uzaklaştırmak için asit, inorganik kirleri uzaklaştırmak için alkali temizleyiciler kullanılmalıdır.
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi gıda üretimi yapılan tesisin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Lavabolarda ellerin kurulanması için kaliteli havlu bulundurulması
Soru Açıklaması
19.
Gıda kaynaklı hastalıkların kontrolünde önemli bir yeri olan izlemenin (monitoring) tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Rutin ölçüm ve analizlerin yapılarak, çevre ve popülasyonların sağlık durumlarındaki değişimin takip edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını arttıran başlıca faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hayvan ve gıda ticaretinin kısıtlı olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS